Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Αυστρία

Αυτή η σελίδα της πύλης βοηθά στην εύρεση δικαστικού/-ής μεταφραστή/-άτριας ή διερμηνέα στην Αυστρία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

Πώς μπορώ να βρω δικαστικό μεταφραστή ή διερμηνέα στην Αυστρία;

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αυστρίας τηρεί κατάλογο ορκωτών και δικαστικά πιστοποιημένων διερμηνέων (κατάλογος διερμηνέων δικαστηρίων) ο οποίος περιλαμβάνει μόνο άτομα που πληρούν ορισμένες νομικές προϋποθέσεις (όπως, ιδίως, επαρκή εμπειρογνωσία).

Ο κατάλογος αυτός είναι προσβάσιμος μέσω του JustizOnline, του ιστότοπου ψηφιακών πληροφοριών και υπηρεσιών που παρέχονται από την αυστριακή δικαιοσύνη (justizonline.gv.at). Ο ιστότοπος αυτός παρέχει επίσης τη δυνατότητα στοχευμένης αναζήτησης διερμηνέων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής.Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στον κατάλογο διερμηνέων δικαστηρίων;

Ο ιστότοπος JustizOnline είναι ελεύθερα και δωρεάν προσβάσιμος για το κοινό.

Πώς μπορώ να αναζητήσω δικαστικό διερμηνέα στην Αυστρία;

Στον ιστότοπο JustizOnline μπορείτε να αναζητήσετε μετραφραστές/-άστριες και διερμηνείς βάσει των ακόλουθων κριτηρίων επιλογής:

  • γλώσσα
  • ομόσπονδο κράτος
  • δικαστική περιφέρεια

Η αναζήτηση με πλήρες κείμενο επιτρέπει επίσης πιο στοχευμένη αναζήτηση στον κατάλογο, π.χ. βάσει της εξειδίκευσης των δικαστικών διερμηνέων.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στην βάση δεδομένων των μεταφραστών;

Ο ιστότοπος είναι ελεύθερα και δωρεάν προσβάσιμος για το κοινό.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Κατάλογος δικαστικών μεταφραστών/-ριών και διερμηνέων

Αναζήτηση διερμηνέων (justizonline.gv.at)

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/09/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.