Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Βέλγιο

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση διερμηνέα που μπορεί να εξυπηρετήσει σε δικαστικές διαδικασίες ή μεταφραστή, ενδεχομένως μέσω επίσημου ιστοτόπου.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

Πώς μπορώ να βρω νομομαθή μεταφραστή στο Βέλγιο;

Μέχρι σήμερα, το Βέλγιο διαθέτει δύο κεντρικές επίσημες βάσεις δεδομένων, μία για δικαστικούς πραγματογνώμονες και μία για μεταφραστές, διερμηνείς και μεταφραστές-διερμηνείς.

Έχουν θεσπιστεί με τον νόμο της 10ης Απριλίου 2014.

Οι επίσημες ονομασίες τους είναι οι εξής:

  • Εθνικό μητρώο δικαστικών πραγματογνωμόνων (Registre national des experts judiciaires)
  • Εθνικό μητρώο μεταφραστών, διερμηνέων και μεταφραστών-διερμηνέων (Registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes)

Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2016.

Από τις 15 Ιουνίου 2017 τα μητρώα αυτά είναι ανοικτά στις δικαστικές αρχές. Αυτό σημαίνει ότι οι γραμματείες των δικαστηρίων και οι εισαγγελίες δεν θα τηρούν πλέον καταλόγους δικαστικών πραγματογνωμόνων ή μεταφραστών/διερμηνέων.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, η αστυνομία θα έχει επίσης πρόσβαση στα μητρώα αυτά.

Μακροπρόθεσμα, όλοι θα μπορούν να συμβουλεύονται ελεύθερα το μητρώο στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Δημόσιας Υπηρεσίας Δικαιοσύνης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Εθνικά μητρώα μεταφραστών/διερμηνέων και δικαστικών πραγματογνωμόνων

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.