Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Βουλγαρία

Η Βουλγαρία δεν διαθέτει βάση δεδομένων σχετικά με μεταφραστές και διερμηνείς.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Προς το παρόν δεν υπάρχει ηλεκτρονική βάση δεδομένων σχετικά με τους διερμηνείς δικαστηρίων. Ωστόσο οι διερμηνείς είναι δυνατόν να συμμετέχουν σε δίκες ως πραγματογνώμονες. Το καθεστώς των διερμηνέων ορίζεται στον κανονισμό αριθ. 1 της 16ης Ιανουαρίου 2008 για την εγγραφή, τα προσόντα και τις αμοιβές των πραγματογνωμόνων (εκδόθηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και δημοσιεύθηκε στην ΕΕ 11/5 του Φεβρουαρίου 2008). Σε κάθε δικαστήριο υπάρχει κατάλογος των προσώπων που μπορούν να συμμετάσχουν ως πραγματογνώμονες σε δίκες (περιλαμβανομένων μεταφραστών και διερμηνέων).

Προτάσεις για την εγγραφή πραγματογνωμόνων (περιλαμβανομένων μεταφραστών και διερμηνέων) στους καταλόγους πραγματογνωμόνων μπορούν να υποβάλλουν οι εξής :

  • Υπουργεία
  • Υπηρεσίες
  • Όργανα
  • Όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης
  • Επαγγελματικές και άλλες οργανώσεις, και
  • Επιστημονικά ιδρύματα

Οι προτάσεις αυτές είναι δυνατόν να απευθύνονται στον πρόεδρο του αντίστοιχου περιφερειακού ή διοικητικού δικαστηρίου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/03/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.