Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

Από την 1 Ιουλίου 2019 σε ότι αφορά τις πιστοποιημένες μεταφράσεις εφαρμόζεται ο Νόμος Ν. 45(Ι)/2019 ο οποίος προνοεί για την εγγραφή και ρύθμιση των υπηρεσιών του Ορκωτού μεταφραστή στη Δημοκρατία.

Πλέον όλοι οι ενδιαφερόμενοι για επίσημα πιστοποιημένες μεταφράσεις, είτε ιδιώτες είτε δημόσιοι φορείς, πρέπει να αποτείνονται απευθείας στους Ορκωτούς μεταφραστές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών του Συμβουλίου Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών, όπως προνοεί ο Νόμος.

Σύμφωνα με τον εν λόγω Νόμο, «πιστοποιημένη μετάφραση» σημαίνει την έγκυρη και ακριβή μετάφραση ενός γραπτού κειμένου ή εγγράφου από ξένη γλώσσα στην ελληνική γλώσσα ή στην τουρκική γλώσσα και αντίστροφα, καθώς και από την ελληνική γλώσσα προς την τουρκική γλώσσα και αντίστροφα, η οποία φέρει την επίσημη σφραγίδα της Δημοκρατίας και η οποία είναι δεόντως χαρτοσημασμένη.

Οι Ορκωτοί μεταφραστές μεταφράζουν έγγραφα που προορίζονται για δημόσια επίσημη χρήση εντός ή εκτός της Δημοκρατίας, όπως π.χ. εκπαιδευτικά έγγραφα, πιστοποιητικά γάμου, πιστοποιητικά γέννησης, πιστοποιητικά θανάτου, πιστοποιητικά ποινικού μητρώου, διαβατήρια, ταυτότητες, τραπεζικοί λογαριασμοί, τίτλοι ιδιοκτησίας, εταιρικά έγγραφα, ιατρικές εκθέσεις, νομικά έγγραφα.

Προσφερόμενες γλώσσες: αγγλικά, αραβικά, αρμένικα, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, γεωργιανά, δανέζικα, ισπανικά, ιταλικά, ολλανδικά, ουκρανικά, περσικά, πολωνικά, ρουμανικά, ρωσικά, σερβικά, σλοβακικά, σουηδικά, νορβηγικά, τουρκικά, τσέχικα , κροατικά, βοσνιακά, γλώσσα της Β. Μακεδονίας, λετονικά, εσθονικά, λιθουανικά και κινέζικα προς τα ελληνικά και αντίστροφα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

  1. Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται προς μετάφραση πρέπει να είναι αυθεντικά και δεόντως επικυρωμένα είτε με τη σφραγίδα Apostille είτε με τη σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών (διπλωματική πιστοποίηση). Η επικύρωσή τους να γίνεται πριν τη μετάφρασή τους. Για τις χώρες της ΕΕ, όπως προνοεί ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1191, οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν αν θα σφραγίσουν τα έγγραφά τους με τη (σφραγίδα Apostille) ή όχι. Για επιπλέον ενημέρωση υπάρχει το Ενημερωτικό Δελτίο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως - σχετικά με την πιστοποίηση εγγράφων είναι ο σύνδεσμος εδώ, ενώ για τα Κράτη που συμμετέχουν στη Σύμβαση της Χάγης για το Apostille εδώ.
  2. Για έγγραφα που υποβάλλονται προς μετάφραση και δεν χρειάζονται τη σφραγίδα (Apostille) αλλά τη σφραγίδα της διπλωματικής επικύρωσης (Υπουργείου Εξωτερικών), οι ενδιαφερόμενοι για επιπλέον ενημέρωση μπορούν να αποτείνονται προς το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών.
  3. Σχετικά με τη μετάφραση απολυτηρίων Λυκείου επισκεφτείτε τον σύνδεσμο εδώ.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να καλείτε το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών στα ακόλουθα τηλέφωνα: 22801105, 22801133, ή να επικοινωνείτε μέσω ηλ. ταχυδρομείου με το ΓΤΠ στη διεύθυνση: translations@pio.moi.gov.cy

Για τις χρεώσεις επισκεφτείτε τον σύνδεσμο εδώ.

Για τον περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών του Ορκωτού Μεταφραστή στην Κυπριακή Δημοκρατία Νόμο του 2019 επισκεφτείτε τον σύνδεσμο εδώ.

Για το Συμβούλιο Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών επισκεφτείτε τον σύνδεσμο εδώ.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.