Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Γαλλία

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση διερμηνέα στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας ή μεταφραστή, ενδεχομένως μέσω επίσημου δικτυακού τόπου.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Πώς μπορώ να βρω μεταφραστή στη Γαλλία

Η υπηρεσία τεκμηρίωσης και μελετών του Ακυρωτικού Δικαστηρίου διαθέτει σε απευθείας σύνδεση στον δικτυακό τόπο της:

  • κατάλογο σε μορφότυπο PDF των αναγνωρισμένων εμπειρογνωμόνων του Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Παρέχονται επίσης σύνδεσμοι προς τους δικτυακούς τόπους ορισμένων εφετείων. Ο κατάλογος των αναγνωρισμένων εμπειρογνωμόνων του Ακυρωτικού Δικαστηρίου καταρτίζεται σε ετήσια βάση από το προεδρείο του Δικαστηρίου,
  • καταλόγους δικαστικών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι καταρτίζονται από κάθε εφετείο και περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τους εμπειρογνώμονες που είναι εγγεγραμμένοι στις κατηγορίες της μετάφρασης και της διερμηνείας. Οι κατάλογοι δικαστικών εμπειρογνωμόνων που καταρτίζονται από τα εφετεία επικαιροποιούνται από αυτά και διαβιβάζονται κατά καιρούς στο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Το Ακυρωτικό Δικαστήριο δεν διαθέτει ειδική βάση δεδομένων η οποία να συγκεντρώνει το σύνολο των διερμηνέων και μεταφραστών.

Διατίθενται κατάλογοι που περιέχουν το όνομα, τη διεύθυνση, το έτος γέννησης και την ειδικότητα των εμπειρογνωμόνων για 35 εφετεία.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων μεταφραστών της Γαλλίας;

Ναι, η πρόσβαση στους δικτυακούς τόπους παρέχεται χωρίς περιορισμούς.

Πλαίσιο ή ιστορικό του μητρώου μεταφραστών της Γαλλίας

Ιστορικό

Οι πρώτοι κατάλογοι εμπειρογνωμόνων θεσπίσθηκαν επίσημα στο γαλλικό δικαστικό σύστημα για τις ποινικές διαδικασίες με νόμο της 30ής Νοεμβρίου 1892.

Υπήρχαν παράλληλα ανεπίσημοι κατάλογοι τεχνικών, οι οποίοι ορίζονταν συνήθως σε αστικές υποθέσεις.

Ο νόμος αριθ. 71-498 της 29ης Ιουνίου 1971 και το διάταγμα αριθ. 74-1184 της 31ης Δεκεμβρίου 1974 καθιέρωσαν για τα δικαστήρια ενιαίο κατάλογο σε κάθε εφετείο, τόσο για αστικές όσο και για ποινικές υποθέσεις, στον οποίο οι εγγεγραμμένοι εμπειρογνώμονες είναι καταχωρημένοι κατά ειδικότητα. Ο κατάλογος συμπληρωνόταν και τροποποιούνταν κάθε χρόνο. Η εγγραφή ανανεωνόταν σε ετήσια βάση, αλλά στην πράξη ανανεωνόταν για τους εμπειρογνώμονες που δεν είχαν δεχθεί σοβαρή κριτική. Θεσπίσθηκε επίσης εθνικός κατάλογος εμπειρογνωμόνων, ο οποίος καταρτίζεται από το Προεδρείο του Ακυρωτικού Δικαστηρίου και λειτουργεί υπό παρόμοιες συνθήκες.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Η εγγραφή στους καταλόγους των δικαστικών εμπειρογνωμόνων μεταρρυθμίστηκε σε βάθος με τον νόμο αριθ. 2004-130 της 11ης Φεβρουαρίου 2004 και με το διάταγμα αριθ. 2004-1463 της 23ης Δεκεμβρίου 2004. Όσον αφορά τους καταλόγους των εφετείων, οι αιτήσεις υποβάλλονται στον εισαγγελέα του πρωτοδικείου, ο οποίος τις εξετάζει και τις διαβιβάζει στον γενικό εισαγγελέα, ο οποίος με τη σειρά του τις υποβάλλει στον πρώτο πρόεδρο του εφετείου.

Οι κατάλογοι καταρτίζονται σε ετήσια βάση από τη γενική συνέλευση των δικαστικών της έδρας του εφετείου.

Η αρχική εγγραφή στους καταλόγους των εφετείων έχει τη μορφή δοκιμαστικής περιόδου διάρκειας τριών ετών, στο πέρας της οποίας αξιολογούνται η πείρα του ενδιαφερομένου και η απόκτηση των αναγκαίων νομικών γνώσεων για την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του, με προοπτική την ενδεχόμενη επανεγγραφή κατόπιν υποβολής νέας υποψηφιότητας. Στη συνέχεια ο εμπειρογνώμονας επανεγγράφεται για διάρκεια πέντε ετών κατόπιν επανεξέτασης του φακέλου του και γνωμοδότησης επιτροπής αποτελούμενης από εμπειρογνώμονες και δικαστές.

Το διάταγμα αριθ. 2012-1451 της 24ης Δεκεμβρίου 2012 διευκρίνισε τα κριτήρια εγγραφής. Οι αιτήσεις εξετάζονται λαμβάνοντας υπόψη τα προσόντα και την επαγγελματική πείρα των υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένων των προσόντων που έχουν αποκτήσει σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Γαλλίας και του ενδιαφέροντος που έχουν επιδείξει για συνεργασία με τη δημόσια υπηρεσία της απονομής της δικαιοσύνης. Μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες του δικαστηρίου.

Μόνο οι εμπειρογνώμονες που περιλαμβάνονται σε κατάλογο εφετείου επί πέντε χρόνια μπορούν να εγγραφούν στον εθνικό κατάλογο. Όσον αφορά τη διαδικασία εγγραφής ή επανεγγραφής στον εθνικό κατάλογο, ο γενικός εισαγγελέας του Ακυρωτικού Δικαστηρίου λαμβάνει τις αιτήσεις και συγκεντρώνει τις γνωμοδοτήσεις του πρώτου προέδρου και του γενικού εισαγγελέα του εφετείου στο οποίο ο ενδιαφερόμενος είναι εγγεγραμμένος. Το προεδρείο του Ακυρωτικού Δικαστηρίου καταρτίζει στη συνέχεια τον εθνικό κατάλογο, χωρίς τη συμμετοχή του γενικού εισαγγελέα.

Ονοματολογία των κατηγοριών των καταλόγων εμπειρογνωμόνων

Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης της 10ης Ιουνίου 2005 καθόρισε, για το σύνολο για της γαλλικής επικράτειας, εναρμονισμένη ονοματολογία των κατηγοριών των καταλόγων εμπειρογνωμόνων. Ο κατάλογος υποδιαιρείται σε κλάδους (οικονομικής φύσης, π.χ. γεωργία, υγεία, βιομηχανία κ.λπ.), σε τομείς (οι οποίοι αντιστοιχούν σε επιστήμες, π.χ. ιατρική, χειρουργική) και ειδικότητες (οι οποίες εξειδικεύουν τις επιστήμες: αλλεργιολογία, χειρουργική του πεπτικού συστήματος κ.λπ.). Υπάρχει ένας κλάδος «διερμηνεία-μετάφραση», ο οποίος περιέχει έναν τομέα «μετάφραση» που υποδιαιρείται σε γλωσσικές κατηγορίες (ρομανικές γλώσσες, γερμανικές γλώσσες, σλαβικές γλώσσες κ.λπ.). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι ειδικότητες έχουν έναν τίτλο αρκετά ευρύ ώστε να περιλαμβάνει κάθε προφορική ή γραπτή γλώσσα.

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας της νέας εναρμονισμένης ονοματολογίας των ειδικοτήτων εμπειρογνωμόνων, οι μεταφραστές και οι διερμηνείς διατηρήθηκαν στους καταλόγους δικαστικών εμπειρογνωμόνων του κοινού δικαίου, εντασσόμενοι ωστόσο σε ειδική κατηγορία. Πράγματι, παρότι ο ρόλος των συγκεκριμένων επαγγελματιών δεν είναι να εκτελούν καθήκοντα εμπειρογνωμοσύνης υπό την αυστηρή έννοια του όρου, αποτελούν, όπως και οι δικαστικοί εμπειρογνώμονες, περιστασιακούς συνεργάτες της δημόσιας υπηρεσίας της δικαιοσύνης και μπορούν, ενδεχομένως, να ορισθούν ως τεχνικοί, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 232 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας, για να φέρουν εις πέρας, κατόπιν αιτήματος των δικαστηρίων, πραγματική διεξαγωγή αποδείξεων και, ειδικότερα, διαβουλεύσεις.

Για όλους αυτούς τους λόγους, δεν κρίθηκε σκόπιμο κατά τη μεταρρύθμιση του 2004 να υπαχθούν οι διερμηνείς και οι μεταφραστές σε ειδικό καθεστώς εγγραφής σε χωριστούς καταλόγους.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.