Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Γερµανία

Η παρούσα σελίδα σας βοηθά να βρείτε έναν νομικό μεταφραστή ή διερμηνέα στη Γερμανία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Πώς μπορώ να βρω έναν νομικό μεταφραστή ή διερμηνέα στη Γερμανία;

Στην ομοσπονδιακή βάση δεδομένων διερμηνέων και μεταφραστών είναι καταγεγραμμένοι όλοι και όλες οι διερμηνείς και μεταφραστές/μεταφράστριες, οι οποίοι/οποίες απασχολούνται ως ορκωτοί μεταφραστές, είναι διορισμένοι από τις δημόσιες αρχές ή είναι γενικότερα εξουσιοδοτημένοι στα ομόσπονδα κρατίδια (Länder) της Γερμανίας.

Η ορκωμοσία, ο διορισμός από δημόσιες αρχές ή η γενικότερη εξουσιοδότηση διερμηνέων και μεταφραστών εξαρτάται από τη νομοθεσία των επιμέρους ομόσπονδων κρατιδίων της Γερμανίας και ως εκ τούτου υπόκειται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις του εκάστοτε κρατιδίου.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο γερμανικό μητρώο μεταφραστών;

Ναι, η πρόσβαση στο μητρώο παρέχεται δωρεάν.

Μέθοδος αναζήτησης νομικού μεταφραστή ή διερμηνέα στη Γερμανία

Η απλή και σύνθετη αναζήτηση συγκεκριμένων διερμηνέων και μεταφραστών/μεταφραστριών είναι δυνατή με το όνομα, τον ταχυδρομικό την πόλη ή τη γλώσσα. Μετά την επιλογή συγκεκριμένης σύμπτωσης (hit) στη λίστα αποτελεσμάτων εμφανίζονται λεπτομέρειες, όπως οι προσφερόμενες γλώσσες εργασίας και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

http://www.justiz-dolmetscher.de/ (γερμανοί νομικοί διερμηνείς)

http://www.justiz-uebersetzer.de/ (γερμανοί νομικοί μεταφραστές)

http://www.gerichts-dolmetscher.de/ (γερμανοί δικαστικοί διερμηνείς)

http://www.gerichts-uebersetzer.de/ (γερμανοί δικαστικοί μεταφραστές)

http://www.gerichtsdolmetscherverzeichnis.de/ (ευρετήριο γερμανών δικαστικών διερμηνέων)

http://www.gerichtsuebersetzerverzeichnis.de/ (γερμανοί δικαστικοί μεταφραστές)

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.