Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Ουγγαρία

Η Ουγγαρία δεν διαθέτει κεντρική ηλεκτρονική βάση δεδομένων νομομαθών μεταφραστών και διερμηνέων δικαστηρίων.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία

Πώς μπορώ να βρω έναν ούγγρο νομικό μεταφραστή ή διερμηνέα;

Εξειδικευμένες υπηρεσίες μετάφρασης ή διερμηνείας μπορούν να παρέχουν υπό μορφή απασχόλησης ή άλλης αμειβόμενης εργασίας μόνο εξειδικευμένοι επαγγελματίες μεταφραστές ή διερμηνείς.

Με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, μόνο η Ουγγρική Υπηρεσία Μετάφρασης και Επικύρωσης Μεταφράσεων (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt, «OFFI») μπορεί να παρέχει επικυρωμένες μεταφράσεις, και να επικυρώνει μεταφράσεις και αντίγραφα εγγράφων σε ξένες γλώσσες.

Βάσει του νόμου αρ. XLI του 1991 για τους συμβολαιογράφους, οι συμβολαιογράφοι που δικαιούνται να καταρτίζουν έγγραφα σε ξένη γλώσσα μπορούν να παρέχουν επικυρωμένες μεταφράσεις στη γλώσσα αυτή στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους ή να επικυρώνουν μεταφράσεις των εν λόγω εγγράφων. Οι συμβολαιογράφοι επικυρώνουν μεταφράσεις πρωτότυπων εγγράφων προσθέτοντας ρήτρα βεβαίωσης στο τέλος της μετάφρασης.

Οι διπλωματικές αποστολές, συμπεριλαμβανομένων των προξενικών τμημάτων, μπορούν να εκτελούν δραστηριότητες μετάφρασης, έκδοσης αντιγράφων και επικύρωσης ξενόγλωσσων εγγράφων, κατά τα προβλεπόμενα από τον νόμο και τις διεθνείς συνθήκες.

Επικυρωμένες μεταφράσεις αποσπασμάτων από το μητρώο εταιρειών και επικυρωμένες μεταφράσεις σε άλλη επίσημη γλώσσα της ΕΕ (όποια επιλέξει η επιχείρηση) εταιρικών εγγράφων και δεδομένων που προορίζονται για καταχώριση στο μητρώο εταιρειών μπορούν να παρέχουν και εξειδικευμένοι επαγγελματίες μεταφραστές και αναθεωρητές.

Η OFFI παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας σε δικαστήρια, εισαγγελικές αρχές και υπηρεσίες επιβολής του νόμου που έχουν ως έδρα τη Βουδαπέστη. Η OFFI υποχρεούται επίσης να παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας στα δικαστήρια, τις εισαγγελικές αρχές και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου εκτός Βουδαπέστης που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας μέσω του διορισμού ειδικευμένου διερμηνέα ή άλλου κατάλληλου ατόμου.

Σύνδεσμοι και στοιχεία επικοινωνίας

Ουγγρική Υπηρεσία Μετάφρασης και Επικύρωσης Μεταφράσεων («OFFI»)

Διεύθυνση: 1062 Budapest, Bajza utca 52.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/04/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.