Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Λιθουανία

Η Λιθουανία δεν διαθέτει βάση μεταφραστών ή διερμηνέων.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λιθουανία

Πώς μπορώ να αναζητήσω νομομαθή μεταφραστή στη Λιθουανία;

Για την εκδίκαση των υποθέσεων, μεταφραστή/διερμηνέα παρέχει το ίδιο το δικαστήριο.

Για τις προσωπικές σας ανάγκες, μεταφραστές και διερμηνείς σάς παρέχουν οι ακόλουθες εταιρείες:

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/02/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.