Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Ρουμανία

Η παρούσα σελίδα σας βοηθά να βρείτε νομομαθή μεταφραστή ή διερμηνέα στη Ρουμανία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

Πώς μπορώ να βρω νομομαθή μεταφραστή ή διερμηνέα στη Ρουμανία;

Η βάση δεδομένων πιστοποιημένων μεταφραστών και διερμηνέων της Ρουμανίας ανήκει και τελεί υπό τη διαχείριση του Yπουργείου Δικαιοσύνης της Ρουμανίας. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με μεταφραστές και διερμηνείς πιστοποιημένους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρουμανίας

Τα πιστοποιημένα αυτά πρόσωπα παρέχουν υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας κατόπιν αιτήματος:

 • του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου
 • του Yπουργείου Δικαιοσύνης
 • του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου
 • της Εισαγγελικής Αρχής
 • της Eθνικής Yπηρεσίας κατά της διαφθοράς
 • των αρχών διερεύνησης ποινικών αδικημάτων
 • δικαστηρίων
 • συμβολαιογράφων
 • δικηγόρων και
 • δικαστικών επιμελητών.

Ο νόμος αριθ. 178 /1997 ρυθμίζει την πιστοποίηση και την αμοιβή των διερμηνέων και των μεταφραστών που παρέχουν υπηρεσίες σε αρχές διερεύνησης ποινικών αδικημάτων, σε δικαστήρια, συμβολαιογράφους, δικηγόρους, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και σε άλλα θεσμικά όργανα που αναφέρονται ανωτέρω.

Η βάση δεδομένων μεταφραστών περιέχει πληροφορίες από το 2002 και έπειτα.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων μεταφραστών της Ρουμανίας;

Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο κοινό δωρεάν:

 • όνομα του πιστοποιημένου μεταφραστή ή διερμηνέα
 • γλώσσα ή γλώσσες για τις οποίες είναι πιστοποιημένος ο μεταφραστής ή διερμηνέας
 • αριθμός πιστοποίησης
 • αριθμός τηλεφώνου.

Η βάση δεδομένων περιέχει επίσης τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό:

 • αριθμό ταυτότητας
 • ταχυδρομική διεύθυνση.

Μέθοδος αναζήτησης νομομαθή μεταφραστή στη Ρουμανία

Η αναζήτηση στη βάση δεδομένων μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. το όνομα του πιστοποιημένου μεταφραστή ή διερμηνέα,
 2. το όνομα του σχετικού Εφετείου (κάθε Εφετείο έχει το όνομα του δήμου στον οποίο βρίσκεται. Καθώς υπάρχουν 15 Εφετεία στη Ρουμανία, καθένα εκ των οποίων έχει τοπική αρμοδιότητα για τις δικαστικές υποθέσεις που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες εθνικές διοικητικές περιφέρειες, το συγκεκριμένο κριτήριο αναζήτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πράξη για τον εντοπισμό όλων των μεταφραστών εντός των γεωγραφικών και διοικητικών περιφερειών που αντιστοιχούν στην κατά τόπο αρμοδιότητα ενός συγκεκριμένου δικαστηρίου)
 3. τον συνδυασμό γλωσσών (εάν εμφανίζεται μια ξένη γλώσσα, η αντίστοιχη γλώσσα του συνδυασμού είναι τα ρουμανικά)
 4. τον αριθμό πιστοποίησης
 5. την ημερομηνία λήξης της πιστοποίησης (η αναζήτηση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί πληκτρολογώντας τη λέξη «Ordin» (διαταγή – πρόκειται για κανονιστική πράξη η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την αναστολή ή την ανάκληση της πιστοποίησης του μεταφραστή).
Τελευταία επικαιροποίηση: 23/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.