Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Σκωτία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σκωτία

Επί του παρόντος, η Σκωτία δεν διαθέτει ενιαία κεντρική βάση δεδομένων διερμηνέων και μεταφραστών. Ωστόσο, μπορείτε να αναζητήσετε διερμηνέα ή μεταφραστή σε διάφορα αποκεντρωμένα μητρώα και καταλόγους, όπως:

Εάν αναζητείτε υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας στο πλαίσιο της παροχής νομικής συνδρομής, συνιστάται η χρήση του μητρώου του SLAB.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής της Σκωτίας (Scottish Legal Aid Board)Εθνικό μητρώο διερμηνέων δημόσιας υπηρεσίας (National Register of Public Service Interpreters), Ένωση αστυνομικών και δικαστικών διερμηνέων (Association of Police and Court Interpreters), Ίδρυμα διερμηνείας και μετάφρασης (Institute of Translation and Interpreting)

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.