Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Σουηδία

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο εξεύρεσης ορκωτού διερμηνέα ή μεταφραστή στη Σουηδία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

Τι περιέχει το σουηδικό μητρώο διερμηνέων και μεταφραστών;

Ιδιοκτήτης και διαχειριστής της σουηδικής βάσης δεδομένων με τους ορκωτούς διερμηνείς και μεταφραστές είναι το Kammarkollegiet (οργανισμός νομικών, οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών).

Η εν λόγω βάση δεδομένων περιέχει κατάλογο των ορκωτών διερμηνέων και μεταφραστών οι οποίοι νομιμοποιούνται μόνο να παρέχουν υπηρεσίες διερμηνείας ή μετάφρασης, αντιστοίχως, από ή προς τη σουηδική γλώσσα. Σε ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να δοθεί άδεια για διάφορες γλώσσες. Ένας επίσημος διερμηνέας ενδέχεται, επίσης, να διαθέτει άδεια για έναν συγκεκριμένο τομέα εμπειρογνωσίας, π.χ. νομικός και/ή ιατρικός διερμηνέας.

Είναι δωρεάν η πρόσβαση στο σουηδικό μητρώο διερμηνέων και μεταφραστών;

Ναι, η πρόσβαση στη σουηδική βάση δεδομένων με τους ορκωτούς διερμηνείς και μεταφραστές είναι δωρεάν.

Πώς μπορεί να βρει κανείς έναν ορκωτό διερμηνέα ή μεταφραστή στη Σουηδία;

Σε ό,τι αφορά τους διερμηνείς, η αναζήτηση μπορεί να γίνει με κριτήριο τη γλώσσα, έναν συγκεκριμένο τομέα εξειδίκευσης, την επαρχία (län) ή το επώνυμο. Σε ό,τι αφορά τους μεταφραστές, η αναζήτηση μπορεί να γίνει με κριτήριο τη γλώσσα, την επαρχία (län), το επώνυμο ή τον αριθμό μεταφραστή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/09/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.