Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Õigustõlkijad/-tõlgid

Austria

See leht on abiks õigustõlkija ja -tõlgi leidmisel Austrias.

Sisu koostaja:
Austria
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Kuidas leida kohtutõlk Austrias?

Austria föderaalne justiitsministeerium haldab nende tõlkide nimekirja (Gerichtsdolmetscherliste), kes on tõendanud teatavate õigusnõuete täitmist (näiteks piisavad erialateadmised) ja kes on andnud kohtu ees vande ja kohtu poolt kinnitatud.

Selleks on loodud spetsiaalne veebisait. Sellele pääseb ligi ka Austria õigusportaali kaudu.

Alates 2004. aastast on pakkunud see portaal juurdepääsu:

  • tõlkide andmebaasile, mida on võimalik sortida;
  • juriidilisele teabele tõlkide teenuste kohta.

Kas juurdepääs tõlkide andmebaasile on tasuta?

Veebisait on avalik ja juurdepääs sellele on tasuta.

Kuidas otsida kohtutõlki Austrias?

Spetsiaalselt veebisaidilt saab otsida tõlke ja sortida järgmiste eelnevalt kindlaksmääratud otsingukriteeriumite järgi:

  • keel ja
  • kohtupiirkond.

Teatud juhtudel saab otsimootori abil otsida andmebaasist tervikteksti. Tulemusi võib täpsemalt piiritleda keele ja kohtupiirkonna valimisega.

Lingid

Kohtutõlkide nimekiri

Viimati uuendatud: 14/08/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.