Õigustõlkijad/-tõlgid

Austria

See leht on abiks Austrias õigustõlkija või -tõlgi leidmisel.

Sisu koostaja:
Austria

Kuidas leida õigustõlkija või -tõlk Austrias?

Austria föderaalsel justiitsministeeriumil on nimekiri (Gerichtsdolmetscherliste) kohtutõlkidest, kes on tõendanud, et nad vastavad teatavatele õiguslikele nõuetele (näiteks on neil piisavad eriteadmised), kes on andnud vande ja kelle kohtud on sertifitseerinud.

See nimekiri on kättesaadav Austria kohtusüsteemi digiinfoteenuse, veebisaidi JustizOnline kaudu (justizonline.gv.at). Määratud kriteeriumide põhjal saab teha tõlkide sihipärase otsingu. Kas juurdepääs kohtutõlkide nimekirjale on tasuta?

Veebisait JustizOnline on avalik ja juurdepääs sellele on tasuta.

Kuidas otsida kohtutõlkijat Austrias?

Veebisaidil JustizOnline saab leida tõlkijaid ja tõlke järgmiste otsingukriteeriumide põhjal:

  • keel,
  • liidumaa ja
  • kohtupiirkond.

Täisteksti otsing võimaldab teha nimekirjas sihipärasema otsingu, näiteks kohtutõlkide märgitud spetsialiseerumisvaldkondade põhjal.

Kas juurdepääs tõlkijate andmebaasile on tasuta?

Veebisait on avalik ja juurdepääs sellele on tasuta.

Seotud lingid

Tõlkijate ja tõlkide nimekiri

Tõlkide otsing (justizonline.gv.at)

Viimati uuendatud: 08/09/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.