Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Õigustõlkijad/-tõlgid

Küpros

Dokumentide tõlkimisel kasutatakse pressi-ja teabetalituse (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών) nimekirjas loetletud välistõlkijate abi ning tõlked tõestavad vandetõlgid. Pressi- ja teabetalitus on siseministeeriumi (Υπουργείο Εσωτερικών) osakond. Pressi- ja teabetalituse ülesanne on anda rahvusvahelisele meediale ja Küprose kodanikele pidevalt objektiivset teavet Küprosega seotud probleemide ja Küprose küsimuse kohta, kasutades kõiki infotehnoloogia uusi võimalusi. Eesmärk on edukalt edastada teavet valitsuse ja tema tegevuse kohta ning anda kodanikele üldist teavet küsimustes, mis on seotud Küprose integratsiooniga Euroopa Liitu. Pressi- ja teabetalituse ülesanne on ka teabematerjali, nagu infolehtede, filmide ja CDde koostamine Mõned pressi- ja teabetalituse osakonnad suhtlevad otse avalikkusega ning osutavad neile teenuseid. Üks selline osakond on tõlkeosakond (Κλάδος Μεταφράσεων).

Sisu koostaja:
Küpros
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

TÕLKEOSAKOND

Pressi- ja teabetalituse tõlkeosakond on pakkunud tõlketeenust alates 1990. aastast ehk alates osakonna loomisest ministritenõukogu otsusega, et rahuldada nii era- kui avaliku sektori nõudmist tõlgete järele.

Osakonna töötajad järgivad alati seadusi ja eeskirju, ilma eelarvamusteta ja kedagi diskrimineerimata, ning teevad kõik jõupingutused teenuse kiireks osutamiseks.

TÕESTATUD TÕLKED

Tõlkeosakonnas tehakse tavaliselt dokumentide/tekstide tõlkeid, mis vajavad ametlikku tõestamist. Tõestatud tõlkeid pakutakse järgmistes keeltes:

 • kreeka keel
 • inglise keel
 • prantsuse keel
 • vene keel
 • saksa keel
 • itaalia keel
 • araabia keel
 • poola keel
 • rumeenia keel
 • serbia keel
 • bulgaaria keel
 • ungari keel
 • hollandi keel
 • hispaania keel
 • hiina keel
 • rootsi keel
 • tšehhi keel
 • slovaki keel
 • türgi keel
 • portugali keel
 • jaapani keel
 • armeenia keel
 • ukraina keel
 • albaania keel
 • gruusia keel ja
 • pärsia keel

Dokumentide tõlkimisel kasutatakse pressi- ja teabeosakonna nimekirjas loetletud välistõlkijate abi ning tõlked tõestavad vandetõlgid.

Tõlkimist vajavad dokumendid jagunevad kahte kategooriasse ning tasu nende tõlkimise eest on erinev. A-kategooria dokumendid on lihtsad (mittespetsiifilised) dokumendid ja B-kategooria dokumendid on spetsiifilised dokumendid.

Täpsema teabe saamiseks tõestatud tõlgete hindade, vastuvõtmise ja kättetoimetamise aja, tööaja jms kohta vt Teave tõestatud tõlgete kohta.

TEAVE/MÄRKUSED

Avalikkusel on õigus saada teavet ja selgitusi tõlkeosakonna pakutavate teenuste kohta.

Samuti on kodanikel õigus esitada kirjalikke märkusi või kaebusi. Tõlkeosakond vastab kõikidele allkirjastatud kirjadele ühe kuu jooksul.

KONTAKTANDMED

Tõlkijate kontakttelefonid:

 • +357 22801132,
 • +357 22801133,
 • +357 22801134,
 • +357 22801193.

Osakonnajuhataja kontakttelefon: +357 22801131.

Pressi- ja teabetalitus

Apelli Street

P.O. Box 1456, Nicosia, Cyprus

Τelefon: +357 22801117, faks: +357 22666123

e-post: communications@pio.moi.gov.cy

Viimati uuendatud: 11/04/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.