Õigustõlkijad/-tõlgid

Saksamaa

See leht aitab leida õigustõlkija ja -tõlgi Saksamaal.

Sisu koostaja:
Saksamaa

Leia õigustõlkija või -tõlk Saksamaal

Saksamaa tõlkide ja tõlkijate andmebaasi on kantud kõik tõlgid ja -tõlkijad, kes on ametlikult ametisse vannutatud, sertifitseeritud ja/või töötavad Saksa liidumaade (Länder) avalikus teenistuses.

Iga liidumaa otsustab ise, millistele kriteeriumidele peavad vastama tõlgid ja -tõlkijad, kes on ametlikult ametisse vannutatud, sertifitseeritud ja/või töötavad avalikus teenistuses. Seega on igal liidumaal eri nõudmised.

Kas juurdepääs Saksamaa tõlkijate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs registrile on tasuta.

Kuidas otsida õigustõlkijat Saksamaal?

Tõlke või tõlkijaid on võimalik otsida ühe või mitme järgmise kriteeriumi järgi: nimi, linn, keel. Kui te valite otsingutulemuste hulgast konkreetse isiku, kuvatakse tema kohta täiendav teave (nt tõlgi või tõlkija töökeeled ja kontaktandmed).

Lingid

Õigustõlkide andmebaas (justiz-dolmetscher.de)

Õigustõlkijate andmebaas (justiz-uebersetzer.de)

Kohtutõlkide andmebaas (gerichts-dolmetscher.de)

Kohtutõlkijate andmebaas (gerichts-uebersetzer.de)

Kohtutõlkide portaal (gerichtsdolmetscherverzeichnis.de)

Kohtutõlkijate portaal (gerichtsuebersetzerverzeichnis.de)

Viimati uuendatud: 13/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.