Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Õigustõlkijad/-tõlgid

Holland

Selles osas antakse lühike ülevaade Madalmaade tõlkijate andmebaasi kohta.

Sisu koostaja:
Holland
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet Madalmaade tõlkijate register pakub?

Madalmaade tõlkijate register on andmebaas, mis sisaldab andmeid vandetõlkide kohta.

Register kuulub vandetõlkide büroole, kes seda ka haldab.

Kas juurdepääs Madalmaade tõlkijate registrile on tasuta?

Jah, juurdepääs on tasuta.

Kuidas otsida õigustõlkijat Madalmaades

Andmebaasis võib esitada päringuid perekonnanime või keelekombinatsiooni(de) järgi.

Seonduvad lingid

Madalmaade tõlkijate andmebaas

Viimati uuendatud: 29/11/2012

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.