Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje slovaki keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Õigustõlkijad/-tõlgid

Slovakkia

Sellel lehel antakse ülevaade Slovakkia tõlkijate ja tõlkide andmebaaside kohta.

Sisu koostaja:
Slovakkia
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet Slovakkia tõlkijate andmebaas pakub?

Slovakkia tõlkijate andmebaas pakub teavet 824 kohtutõlkija ja 901 kohtutõlgi kohta; teave on kättesaadav ainult slovaki keeles. Tõlkijate andmebaasi haldab Slovaki Vabariigi justiitsministeerium.

Kas juurdepääs Slovakkia tõlkijate andmebaasile on tasuta?

Juurdepääs andmebaasile ning andmete otsimine kohtutõlkijate ja -tõlkide kohta on tasuta.

Kuidas teha päringuid Slovakkia kohtutõlkijate andmebaasis?

Teavet kohtutõlkijate kohta võib leida Slovaki Vabariigi justiitsministeeriumi veebisaidi registreid käsitlevast osast.

Lingid

Justiitsministeerium

JASPI – õigusteabe andmebaas

Viimati uuendatud: 25/04/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.