Oikeudelliset kääntäjät ja oikeustulkit

Itävalta

Tästä osiosta saa ohjeita oikeudellisen kääntäjän tai oikeustulkin löytämiseen Itävallasta.

Sisällön tuottaja:
Itävalta

Kuinka löydän oikeudellisen kääntäjän tai oikeustulkin Itävallasta?

Itävallan liittovaltion oikeusministeriö ylläpitää luetteloa valantehneistä ja oikeudellisesti auktorisoiduista tulkeista (Gerichtsdolmetscherliste). Siihen otetaan ainoastaan henkilöitä, jotka ovat osoittaneet täyttävänsä tietyt lakisääteiset vaatimukset (erityisesti riittävä asiantuntemus).

Luettelo on saatavilla JustizOnline-verkkosivustolla, jolle on kerätty tietoa Itävallan oikeuslaitoksesta ja sen tarjoamista sähköisistä palveluista (justizonline.gv.at). Luettelosta voi etsiä tulkkeja tiettyjen hakukriteerien perusteella. Onko oikeustulkkiluettelon käyttö maksutonta?

JustizOnline-sivusto on yleisön käytettävissä maksutta.

Kuinka Itävallan oikeudellisia kääntäjiä koskevia hakuja tehdään?

JustizOnline-sivustolla voi hakea kääntäjiä ja tulkkeja seuraavien hakukriteerien perusteella:

  • Kieli
  • Osavaltio
  • Tuomiopiiri

Kokotekstihaku mahdollistaa lisäksi tarkemman haun luettelosta esimerkiksi oikeustulkkien itse määrittämien erikoistumisalojen mukaan.

Onko kääntäjiä koskevan tietokannan käyttö maksutonta?

Verkkosivusto on yleisön käytettävissä maksutta.

Linkkejä

Luettelo oikeudellisista kääntäjistä ja oikeustulkeista

Hae tulkkia (justizonline.gv.at)

Päivitetty viimeksi: 08/09/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.