Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Oikeudelliset kääntäjät ja oikeustulkit

Itävalta

Portaalin tässä osiossa annetaan opastusta oikeudellisen kääntäjän tai tulkin etsimiseen Itävallasta.

Sisällön tuottaja:
Itävalta
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Kuinka löydän oikeudellisen kääntäjän tai tulkin Itävallassa?

Itävallan liittovaltion oikeusministeriö ylläpitää luetteloa valantehneistä ja oikeudellisesti auktorisoiduista tulkeista (Gerichtsdolmetscherliste). Siihen otetaan ainoastaan henkilöitä, jotka ovat osoittaneet täyttävänsä tietyt lakisääteiset vaatimukset (erityisesti riittävä asiantuntemus).

Tätä tarkoitusta varten on perustettu internetsivusto. Sille pääsee myös Itävallan oikeuslaitoksen internetsivustolta.

Internetsivuston kautta on vuodesta 2004 lähtien ollut käytettävissä

  • tiettyjen hakuperusteiden mukaan järjestetty kääntäjien ja tulkkien tietokanta
  • oikeudellisia tietoja kääntäjien ja tulkkien palveluista.

Onko Itävallan kääntäjiä koskevan tietokannan käyttö ilmaista?

Internetsivusto on yleisön käytettävissä maksutta.

Kuinka oikeudellisia kääntäjiä koskevia hakuja tehdään Itävallassa?

Kääntäjiä tai tulkkeja voidaan hakea mainitulta internetsivustolta seuraavien kriteerien perusteella:

  • kieli
  • tuomiopiiri.

Hakuja voidaan tehdä tekstihakuna tietokannasta hakukoneen avulla. Tulokset voidaan lisäksi rajoittaa koskemaan tiettyä kieltä tai tuomiopiiriä.

Linkkejä

Oikeudellisten kääntäjien ja tulkkien luettelo

Päivitetty viimeksi: 14/08/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.