Oikeudelliset kääntäjät ja oikeustulkit

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia

Vakinaisten tuomioistuintulkkien/-kääntäjien asemasta säädetään tuomioistuimista annetussa laissa (Zakon o sudovima; Kroatian virallisen lehden (Narodne novine, NN) nrot 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 ja 67/18) ja vakinaisia tuomioistuintulkkeja/-kääntäjiä koskevassa säännöstössä (Pravilnik o stalnim sudskim tumačima; NN, nrot 88/08 ja 119/08). Heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan säädetään puolestaan siviilioikeudellisen menettelyn osalta siviiliprosessilaissa (Zakon o parničnom postupku) ja rikosoikeudellisen menettelyn osalta rikosprosessilaissa (Zakon o kaznenom postupku).

Vakinaiseksi tuomioistuintulkiksi/-kääntäjäksi voidaan nimittää henkilö, joka täyttää julkishallinnon palvelukseen ottamista koskevien yleisten edellytysten lisäksi seuraavat erityisedellytykset:

  • Hakijan on hallittava kroaatin ja yhden vieraan kielen lisäksi etnisen tai kansallisen ryhmän/vähemmistön kieli, jos kyseisellä kielellä on virallisen kielen asema asianomaisen tuomioistuimen oikeudenkäyttöalueella.
  • Hakijan on tunnettava oikeuslaitos, valtionhallinto ja oikeudellinen terminologia.
  • Hakijalla on oltava korkeakoulututkinto.

Vakinaiseksi tuomioistuintulkiksi/-kääntäjäksi ei voida nimittää henkilöä, joka on virkamieslain (Zakon o državnim službenicima) 49 §:n 1.a momentin nojalla epäkelpo virkamieheksi tai joka on saanut lainvoimaisen tuomion rikoksesta, minkä vuoksi hän ei sovellu hoitamaan vakinaisen tuomioistuintulkin/-kääntäjän tehtävää tuomion oikeusvaikutusten keston ajan tai jos tuomiossa määrätty kielto harjoittaa tuomioistuintulkin/-kääntäjän tehtävää on voimassa vielä hakuajankohtana.

EU-maan kansalainen tai ulkomaalainen voidaan nimittää vakinaiseksi tuomioistuintulkiksi/-kääntäjäksi, jos hän tuntee oikeuslaitoksen, valtionhallinnon ja oikeudellisen terminologian, hänellä on korkeakoulututkinto ja hän hallitsee kotimaansa kielen lisäksi kroaatin tai edellä tarkoitetun etnisen tai kansallisen yhteisön/vähemmistön kielen.

Vakinaiset tuomioistuintulkit/-kääntäjät

Tuomioistuintulkkien ja -kääntäjien liitto

Tuomioistuintulkkien ja -kääntäjien liitto (Udruga sudskih tumača i prevoditelja) perustettiin vuonna 2000 edistämään, kehittämään ja suojelemaan tuomioistuintulkkien ja -kääntäjien työtä ja ammattia sekä aktiivisesti tukemaan oikeusvaltioperiaatteen toteutumista ja ihmisoikeuksien suojelua.

Udruga sudskih tumača i prevoditelja
Vrazova 15
42 000 Varaždin

Puhelin: (+385) 95-565 43 50

Sähköposti: info@ustip.hr

Vakinaisten tuomioistuintulkkien/-kääntäjien järjestöt

Kroatiassa on kuusi vakinaisten tuomioistuintulkkien/-kääntäjien järjestöä, jotka tarjoavat tulkki-/kääntäjäehdokkaille oikeusministeriön hyväksymiä koulutusohjelmia.

Kroatian tuomioistuintulkkien/-kääntäjien ammattijärjestö

Kroatian tuomioistuintulkkien/-kääntäjien ammattijärjestö (Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača, HSUST) perustettiin vuonna 2007. Se on yksi kuudesta Kroatiassa toimivasta ammattijärjestöstä, joilla on valtuudet kouluttaa uusia vakinaisia tuomioistuintulkkeja/-kääntäjiä. Tulkki-/kääntäjäehdokkaiden kouluttamisen lisäksi järjestö toimii Kroatiassa ja muualla Euroopassa toimivien tuomioistuintulkkien/-kääntäjien yhteyspisteenä.

Kouluttajat ovat itse tuomioistuimen palveluksessa olevia tulkkeja/kääntäjiä, jotka toimivat myös asianajajina tai professoreina koulutettavien kielellä.

Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača
Draškovićeva 25
10 000 Zagreb

Puhelin: (+385) 99-502 19 26

Sähköposti: hrsust@gmail.com

Vakinaisten tuomioistuintulkkien/-kääntäjien järjestö

Vakinaisten tuomioistuintulkkien/-kääntäjien järjestö (Udruga stalnih sudskih tumača, USST) perustettiin 19. helmikuuta 2010, ja sen kotipaikka on Zagrebissa. USST on voittoa tavoittelematon ammattijärjestö, joka ottaa jäsenikseen ainoastaan vakinaisia tuomioistuintulkkeja/-kääntäjiä, mikä erottaa sen muista samankaltaisista järjestöistä.

Sen päätehtäviä ovat jäsentensä kouluttaminen ja verkostoitumisen edistäminen, ammatillisia kysymyksiä koskeva neuvonta ja niihin liittyvien konferenssien, seminaarien, keskustelutilaisuuksien ja muiden asiantuntijatapaamisten järjestäminen sekä yhteistyön tekeminen ulkomaisten sisarjärjestöjen ja kaikkien sen toimintaa tukevien tahojen kanssa.

USST hyväksyttiin 8. kesäkuuta 2012 EULITAn (European Legal Interpreters and Translators Association) jäseneksi. EULITA on kansainvälinen ja voittoa tavoittelematon tuomioistuintulkkien/-kääntäjien järjestö. Täysjäsen USST:stä tuli 1. elokuuta 2013.

Udruga stalnih sudskih tumača (USST)
Alberta Fortisa 15A
10 090 Zagreb

Puhelin/faksi: (+385-1) 386 40 43

Sähköposti: info@usst.hr
http://www.usst.hr/

Tuomioistuintulkkien ja -kääntäjien yhdistys

Vuonna 1989 perustettu tuomioistuintulkkien ja -kääntäjien ammattiyhdistys (Društvo sudskih tumača i prevoditelja) on Kroatian yhdistysrekisteriin rekisteröity oikeushenkilö.

Yhdistyksen päätehtäviä ovat tulkin/kääntäjän ammatin edistäminen ja kehittäminen, neuvonta, konferenssien, seminaarien, keskustelutilaisuuksien ja muiden alan tapaamisten järjestäminen, jäsentensä kouluttaminen ja verkostoitumisen edistäminen sekä aktiivinen osallistuminen tuomioistuintulkkien/-kääntäjien profiiliin liittyvien säädösten laatimiseen.

Društvo sudskih tumača i prevoditelja
Bijenička cesta 144
10 000 Zagreb

Puhelin: (+385) 98-454 007
Puhelin/faksi: (+385-1) 615 33 85

Sähköposti: irena.gizdavcic@gmail.cominfo@dstip.hr
https://www.dstip.hr/

Tuomioistuintulkkien ja -kääntäjien järjestö TEMPUS

Tuomioistuintulkkien ja -kääntäjien järjestö TEMPUS (Udruga sudskih tumača) on Kroatian yhdistysrekisteriin rekisteröity oikeushenkilö.

TEMPUS pyrkii edistämään tulkin/kääntäjän ammattia, antaa neuvontaa, järjestää konferensseja, seminaareja ja koulutusta sekä edistää tuomioistuinkääntäjien/-tulkkien verkostoitumista.

Udruga sudskih tumača TEMPUS
Maksimirska 103
10 000 Zagreb

Puhelin: (+385) 98-421 848, (+385) 91-516 16 64

Sähköposti: tumaci.tempus@gmail.com
https://www.tempus-obuka.hr/

Tuomioistuintulkkien ja -kääntäjien järjestö STIP

Rendićeva 7a
21 000 Split

Puhelin: (+385) 98-473 470, (+385-21) 783 422

Sähköposti: info@tumac-prevoditelj.com
http://www.tumac-prevoditelj.com/

Rijekan toimipiste: Podružnica Rijeka
Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 2
51 000 Rijeka

Puhelin: (+385) 98-943 89 74, (+385) 98-942 65 80

Sähköposti: info-ri@tumac-prevoditelj.com

Vakinaisten tuomioistuintulkkien/-kääntäjien ammattijärjestö (Strukovna udruga stalnih sudskih tumača)

Čučerska cesta 11
10 000 Zagreb

Puhelin: (+385-1) 298 31 47

Tuomioistuintulkkien ja -kääntäjien järjestö

Tuomioistuintulkkien ja -kääntäjien järjestö (Udruga sudskih tumača i prevoditelja) perustettiin vuonna 2000 edistämään, kehittämään ja suojelemaan tuomioistuintulkkien/-kääntäjien työtä ja ammattia sekä aktiivisesti tukemaan oikeusvaltioperiaatteen toteutumista ja ihmisoikeuksien suojelua.

Vrazova 15
42 000 Varaždin

Puhelin: (+385) 95-565 43 50

Sähköposti: info@ustip.hr

Päivitetty viimeksi: 18/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.