Oikeudelliset kääntäjät ja oikeustulkit

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros

Laissa 45(I)/2019 säädetään virallisten käännösten osalta 1. heinäkuuta 2019 alkaen valantehneiden kääntäjien palvelujen rekisteröinnistä ja sääntelystä Kyproksessa.

Kaikkien virallisia käännöksiä tarvitsevien, niin yksityisten kuin julkistenkin tahojen, on tästä lähin käännyttävä suoraan valantehneiden kääntäjien puoleen, jotka on kirjattu valantehneiden kääntäjien rekisteristä huolehtivan neuvoston (Simvulio egrafis orkoton metafrastonvalantehneiden kääntäjien rekisteriin (Mitroo orkoton metafraston), kuten laissa säädetään.

Kyseisen lain mukaan virallisella käännöksellä tarkoitetaan vieraasta kielestä kreikan tai turkin kielelle ja päinvastoin taikka kreikan kielestä turkin kielelle ja päinvastoin laadittua pätevää ja tarkkaa käännöstä, jossa on tasavallan virallinen leima ja joka on asianmukaisesti leimattu.

Valantehneet kääntäjät kääntävät asiakirjoja, jotka on tarkoitettu virkakäyttöön tasavallassa tai sen ulkopuolella, kuten tutkintoasiakirjat, vihkitodistukset, syntymätodistukset, kuolintodistukset, rikosrekisteritodistukset, passit, henkilökortit, pankkitilit, omistusoikeustodistukset, yritysasiakirjat, lääkärinlausunnot ja oikeudelliset asiakirjat.

Tarjolla olevat kieliyhdistelmät: arabiasta, armeniasta, bosniasta, bulgariasta, farsista, georgiasta, espanjasta, hollannista, italiasta, kroaatista, latviasta, liettuasta, norjasta, Pohjois-Makedonian kielestä, puolasta, ranskasta, romaniasta, ruotsista, saksasta, serbiasta, slovakista, tanskasta, tšekistä, turkista, ukrainasta, venäjästä, virosta ja kiinasta ja päinvastoin

TIETOJA KÄÄNNETTÄVÄKSI TOIMITETTAVISTA ASIAKIRJOISTA

  1. Kaikkien käännettäväksi toimitettavien asiakirjojen on oltava aitoja ja asianmukaisesti oikeaksi todistettuja joko apostille-leimalla tai ulkoministeriön leimalla (diplomaattitodistus). Asiakirjat on validoitava ennen niiden kääntämistä. Asetuksen (EU) 2016/1191 mukaisesti EU-maiden osalta asianomaiset osapuolet voivat valita, leimataanko niiden asiakirjat (apostille-leimalla) vai eivät. Lisätietoja on oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriön uutiskirjeessä ja Haagin apostille-yleissopimuksen osapuolina olevien valtioiden osalta täällä.
  2. Jos käännettäväksi toimitettuun asiakirjaan ei tarvita apostille-leimaa vaan (ulkoministeriön) diplomaattinen vahvistusleima, asianomaiset voivat pyytää lisätietoja ulkoministeriön toimivaltaiselta osastolta.
  3. Lukion päästötodistusten kääntämisestä on lisätietoa täällä.

Lisätietoja voi pyytää lehdistö- ja tiedotustoimistosta puhelimitse seuraavista numeroista (+357-22) 80 11 05 ja (+357-22) 80 11 33 tai sähköpostitse seuraavasta osoitteesta: translations@pio.moi.gov.cy

Lisätietoa kustannuksista on täällä.

Lisätietoa valantehneiden kääntäjien palvelujen rekisteröintiä ja sääntelyä Kyproksessa koskevasta vuoden 2019 laista on täällä.

Lisätietoa valantehneiden kääntäjien rekisteristä huolehtivasta neuvostosta on täällä.

Päivitetty viimeksi: 16/11/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.