Oikeudelliset kääntäjät ja oikeustulkit

Tšekki

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka voit löytää oikeudellisen kääntäjän tai tulkin Tšekissä.

Sisällön tuottaja:
Tšekki

Millaisia tietoja Tšekin asiantuntija- ja tulkkitietokannasta on saatavissa

Tšekin asiantuntija- ja tulkkitietokannasta voidaan hakea asiantuntijoiden ja tulkkien rekistereihin merkittyjä henkilöitä – ts. henkilöitä, joilla on valtuudet toimia asiantuntijoina tai tulkkeina. Yksittäisten alueoikeuksien ylläpitämissä asiantuntijoiden ja tulkkien rekistereissä luetellaan erikseen asiantuntijat ja tulkit. Kullakin asiantuntijoiden ja tulkkien rekisteriin merkityllä tulkilla on valtuudet tulkata suullisesti ja tehdä kirjallisia käännöksiä kielissä, jotka hänelle on siinä merkitty.

Tšekin asiantuntija- ja tulkkitietokannan omistaa ja sitä ylläpitää Tšekin oikeusministeriö (Ministerstvo spravedlnosti České republiky). Tietojen oikeellisuudesta vastaa kuitenkin asianomainen alueoikeus.

Onko Tšekin asiantuntija- ja tulkkitietokannan käyttö ilmaista?

Tietokantaa voi käyttää maksutta.

Kuinka oikeudellista kääntäjää koskevia hakuja tehdään Tšekin asiantuntija- ja tulkkitietokannassa?

Internetsivustolla olevalla yksinkertaisella hakutoiminnolla voi etsiä asiantuntijoiden ja tulkkien yhteystietoja ja muita tietoja. Tulkkeja etsittäessä hakuperusteena voi käyttää kieltä, jonka tulkkaamiseen tulkilla on valtuudet, alueoikeutta, jonka toimivallan alueella tulkilla on vakituinen asuinpaikka, tai etu- ja sukunimeä.

Päivitetty viimeksi: 15/06/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.