Oikeudelliset kääntäjät ja oikeustulkit

Suomi

Tällä sivulla annetaan ohjeita oikeudellisen tulkin tai auktorisoidun kääntäjän etsimiseen Suomessa.

Sisällön tuottaja:
Suomi

Opetushallitus ylläpitää oikeustulkkirekisteriä, johon oikeustulkkirekisterilautakunnan hyväksymät oikeustulkit merkitään. Julkinen rekisteri sisältää tiedot vain niistä tulkeista, jotka ovat antaneet luvan tietojensa julkaisemiseen.

Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta ylläpitää rekisteriä auktorisoiduista kääntäjistä

Millaisia tietoja Suomen tulkkeja ja kääntäjiä koskevista tietokannoista on saatavissa?

Oikeustulkkirekisteristä saa tulkin nimen, kieliparin ja toiminta-alueen. Julkinen oikeustulkkirekisteri sisältää tiedot vain niistä tulkeista, jotka ovat antaneet luvan tietojensa julkaisemiseen verkossa.

Auktorisoitujen kääntäjien rekisteristä saa tiedot kääntäjän nimestä, asuinkunnasta ja siitä, mistä kielestä mihin kieleen hänellä on oikeus toimia auktorisoituna kääntäjänä.

Onko Suomen tulkkeja ja kääntäjiä koskevien tietokantojen käyttö ilmaista?

Kyllä, sekä oikeustulkkirekisterin että auktorisoitujen kääntäjien rekisterin käyttö on maksutonta.

Kuinka oikeudellisia tulkkeja ja auktorisoituja kääntäjiä koskevia hakuja tehdään Suomessa?

Tulkkeja ja kääntäjiä voidaan hakea rekistereistä seuraavilla hakuperusteilla:

  • kielipari
  • kääntäjän tai tulkin nimi

Oikeustulkkirekisteristä voi lisäksi hakea maakuntaa.

Linkkejä

Oikeustulkkirekisteri: https://oikeustulkkirekisteri.opintopolku.fi

Auktorisoitujen kääntäjien rekisteri: https://akr.opintopolku.fi/akr/etusivu

Päivitetty viimeksi: 31/07/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.