Oikeudelliset kääntäjät ja oikeustulkit

Saksa

Tällä sivulla saat tietoa oikeudellisen kääntäjän tai tulkin löytämisestä Saksassa.

Sisällön tuottaja:
Saksa

Kuinka löydän oikeudellisen kääntäjän tai tulkin Saksassa?

Liittovaltion ylläpitämä tulkki- ja kääntäjätietokanta sisältää kaikki eri osavaltioissa toimivat auktorisoidut tulkit ja kääntäjät.

Jokaisen osavaltion lainsäädännössä määritellään tulkkien ja kääntäjien auktorisoinnille asetetut edellytykset, joten vaatimukset ovat osavaltiokohtaisia.

Onko Saksan kääntäjiä koskevan tietokannan käyttö ilmaista?

Kyllä, tietokantaa voi käyttää maksutta.

Kuinka oikeudellisia kääntäjiä koskevia hakuja tehdään Saksassa?

Auktorisoituja tulkkeja ja kääntäjiä voi hakea tietokannasta nimen, kaupungin tai kielen perusteella tai yhdistelemällä näitä hakukriteerejä. Jos hakutulokseksi saadusta luettelosta valitaan yksi nimi, saadaan näkyviin lisätietoja (mm. työkielet ja yhteystiedot).

Linkkejä

http://www.justiz-dolmetscher.de/

http://www.justiz-uebersetzer.de/

http://www.gerichts-dolmetscher.de/

http://www.gerichts-uebersetzer.de/

http://www.gerichtsdolmetscherverzeichnis.de/

http://www.gerichtsuebersetzerverzeichnis.de/

Päivitetty viimeksi: 13/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.