Oikeudelliset kääntäjät ja oikeustulkit

Kreikka

Oikeudellisilla kääntäjillä ja tulkeilla ei ole omaa verkkosivustoa Kreikassa. Tietokantojen ja sähköisten verkkopalvelujen digitointia suunnitellaan parhaillaan.

Sisällön tuottaja:
Kreikka

Kuinka löydän oikeudellisen kääntäjän tai tulkin Kreikassa?

Tulkkaamisesta ja kääntämisestä Kreikan tuomioistuimissa rikosoikeudellisissa asioissa säädetään rikosprosessilain 233–238 §:ssä. Toimivaltainen tuomioistuin valitsee tehtävään nimitettävät tulkit erityisestä listasta, jonka laatii vuosittain ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomareiden neuvosto ja jonka muutoksenhakutuomioistuimen tuomareiden neuvosto vahvistaa. Erittäin kiireellisissä tapauksissa tulkiksi voidaan nimittää henkilö edellä mainitun listan ulkopuolelta.

Jos siviiliprosessissa osallisena oleva todistaja, asiantuntija tai asianosainen ei osaa kreikkaa, tuomioistuin nimittää tulkin siviiliprosessilain 252 §:n nojalla. Hallintomenettelylain 137 §:n määräys on vastaavanlainen.

On myös huomattava, että saatavilla on rekisteri ulkoministeriön auktorisoimista kääntäjistä, jotka uuden lainsäädännön mukaisesti tekevät käännöksiä julkisista ja yksityisistä asiakirjoista.

Ulkomaisia julkishallinnollisia asiakirjoja käännetään sillä ehdolla, että niillä on apostille-todistus, jos alkuperämaa on allekirjoittanut Haagin yleissopimuksen vuodelta 1961. Kreikassa se on ratifioitu virallisessa lehdessä A 188 julkaistulla lailla 1497/1984. Muussa tapauksessa joko Kreikan konsuliviranomaisen on virallisesti todistettava asiakirjojen aitous alkuperämaassa tai alkuperämaan konsuliviranomaisen on tehtävä se Kreikassa.

Kääntäminen ei ole ilmaista. Varaulkoministeri määrittelee sen kustannukset.

Tämän lisäksi asianajajista annetun lain (virallinen lehti A 208, lain 4194/2013 36 §) mukaan asianajajan toimenkuvaan kuuluu vieraalla kielellä laadittujen asiakirjojen kääntäminen, samoin kuin kreikankielisten asiakirjojen kääntäminen mille tahansa vieraalle kielelle. Käännös on lainvoimainen minkä tahansa tuomioistuimen tai muun viranomaisen käytössä edellyttäen, että siihen liitetään alkuperäinen teksti oikeaksi todistettuna ja että asianajaja vakuuttaa osaavansa sekä lähde- että kohdekieltä riittävästi.

Onko kreikkalaisia kääntäjiä koskevien tietokantojen käyttö ilmaista?

Kreikassa ei ole keskitettyä tietokantaa oikeudellisista kääntäjistä tai tulkeista.

Kreikan kääntäjien yhdistyksellä, joka on kansainvälisen kääntäjäjärjestö FIT:n jäsen, on kuitenkin oma tietokanta. Siinä olevat kääntäjät ovat yksityisiä ammatinharjoittajia (ja jotkut ovat antamiensa tietojen mukaan myös tulkkeja). Käyttäjät voivat etsiä tietokannasta tulkkia tai kääntäjää kielen ja paikkakunnan mukaan.

Ammattikääntäjien yhteystietoja voi etsiä paikkakunnittain myös Joonian yliopistosta valmistuneiden ammattikääntäjien yhdistyksen (FIT:n jäsen) tietokannasta. Yhdistyksen jäsenet ovat erikoistuneet kahteen seuraavista kolmesta kielestä: englanti, ranska, saksa (lisätietoja siitä, mihin kieliin yhdistyksen jäsenet ovat erikoistuneet, voi pyytää suoraan yhdistykseltä).

Kuinka haen oikeudellista kääntäjää tai tulkkia Kreikassa?

Katso edellinen vastaus.

Linkkejä

Rekisteri ulkoministeriön auktorisoimista kääntäjistä

Kreikan kääntäjien yhdistys

Joonian yliopistosta valmistuneiden ammattikääntäjien yhdistys

Oikeusministeriö (jossa maan syyttäjänvirastojen ja tuomioistuinten yhteystiedot ovat saatavilla)

Päivitetty viimeksi: 14/06/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.