Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Oikeudelliset kääntäjät ja oikeustulkit

Kreikka

Kreikalla ei ole verkkosivuilla luetteloa virallisista kääntäjistä ja tulkeista. Tietokantojen digitalisointi ja niiden sähköisen käyttöliittymän kehittäminen on parhaillaan käynnissä.

Sisällön tuottaja:
Kreikka
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Kuinka löydän oikeudellisen kääntäjän tai tulkin Kreikassa?

Tulkkaamisesta ja kääntämisestä Kreikan tuomioistuimissa rikosoikeudellisissa asioissa säädetään rikosprosessilain 233–238 §:ssä Toimivaltainen tuomioistuin valitsee tehtävään nimitettävät tulkit erityisestä listasta, jonka laatii vuosittain ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomareiden neuvosto ja jonka muutoksenhakutuomioistuimen tuomareiden neuvosto vahvistaa. Erittäin kiireellisissä tapauksissa tulkiksi voidaan nimittää henkilö edellä mainitun listan ulkopuolelta.

Jos siviiliprosessissa osallisena oleva todistaja, asiantuntija tai asianosainen ei osaa kreikkaa, tuomioistuin nimittää tulkin siviiliprosessilain 252 §:n nojalla. Hallintomenettelylain 137 §:n määräys on vastaavanlainen.

Ulkoasiainministeriölläkin on oma käännöspalvelunsa, jolla voimassa olevan lainsäädännön nojalla on toimivaltuudet tehdä virallisia käännöksiä sekä julkisista että yksityisistä asiakirjoista.

Ulkomaisia julkishallinnollisia asiakirjoja käännetään sillä ehdolla, että niillä on APOSTILLE-todistus, jos alkuperämaa on allekirjoittanut Haagin yleissopimuksen vuodelta 1961. Kreikassa se on ratifioitu hallituksen virallisen lehden A-sarjan 188 osassa julkaistulla lailla 1497/1984. Muussa tapauksessa joko Kreikan konsuliviranomaisen on virallisesti todistettava asiakirjojen aitous alkuperämaassa tai alkuperämaan konsuliviranomaisen on tehtävä se Kreikassa.

Kääntäminen ei ole ilmaista. Varaulkoministeri määrittelee sen kustannukset.

Tämän lisäksi asianajajia koskevien käytännesääntöjen (hallituksen virallisen lehden A-sarjan 208 osassa julkaistun lain 4194/2013 36 §) mukaan asianajajan toimenkuvaan kuuluu vieraalla kielellä laadittujen asiakirjojen kääntäminen, samoin kuin kreikankielisten asiakirjojen kääntäminen mille tahansa vieraalle kielelle. Käännös on lainvoimainen minkä tahansa tuomioistuimen tai muun viranomaisen käytössä edellyttäen, että siihen liitetään alkuperäinen teksti oikeaksi todistettuna ja että asianajaja vakuuttaa osaavansa sekä lähde- että kohdekieltä riittävästi.

Onko kreikkalaisia kääntäjiä koskevan tietokannan käyttö ilmaista?

Kreikassa ei ole keskitettyä tietokantaa oikeudellisista kääntäjistä tai tulkeista.

Kreikan kääntäjien yhdistyksellä, joka on kansainvälisen kääntäjäjärjestö FIT:n jäsen, on kuitenkin oma tietokanta. Siinä olevat kääntäjät ovat yksityisiä ammatinharjoittajia (ja jotkut ovat antamiensa tietojen mukaan myös tulkkeja). Käyttäjät voivat etsiä tietokannasta tulkkia tai kääntäjää kielen ja paikkakunnan mukaan.

Ammattikääntäjien yhteystietoja voi etsiä paikkakunnittain myös Joonian yliopistosta valmistuneiden ammattikääntäjien yhdistyksen (FIT:n jäsen) tietokannasta. Yhdistyksen jäsenet ovat erikoistuneet kahteen seuraavista kolmesta kielestä: englanti, ranska, saksa (lisätietoja siitä, mihin kieliin yhdistyksen jäsenet ovat erikoistuneet voi pyytää suoraan yhdistykseltä).

Kuinka haen oikeudellista kääntäjää tai tulkkia Kreikassa?

Katso edellinen vastaus.

Linkkejä

Päivitetty viimeksi: 03/07/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.