Oikeudelliset kääntäjät ja oikeustulkit

Unkari

Unkarilla ei ole sähköistä keskustietokantaa oikeudellisista kääntäjistä ja tulkeista.

Sisällön tuottaja:
Unkari

Kuinka löydän oikeudellisen kääntäjän tai tulkin Unkarissa

Erityisalojen kääntämistä ja tulkkausta voivat harjoittaa ainoastaan pätevät erityisalojen kääntäjät ja tulkit joko työsuhteessa tai muuten palkkiota vastaan.

Virallisia käännöksiä, virallisia jäljennöksiä vieraskielisistä asiakirjoista ja käännösten vahvistamisia voidaan tehdä alla mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta vain käännösten ja käännösten vahvistamisen kansallisessa toimistossa (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. – OFFI).

Notaareista vuonna 1991 annetun lain XLI (Közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény) mukaan notaarit, joilla on valtuudet laatia asiakirjoja vieraalla kielellä, voivat tehdä virallisia käännöksiä toimivaltaansa kuuluvista asiakirjoista ja vahvistaa tietyllä kielellä tehtyjä käännöksiä. Notaarit todistavat asiakirjan käännöksen oikeaksi lisäämällä sen loppuun asiaa koskevan lausekkeen.

Ulkomaanedustustot, mukaan lukien konsulaatit, voivat lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti tehdä käännöksiä, laatia jäljennöksiä vieraskielisistä asiakirjoista ja vahvistaa asiakirjoja.

Pätevät erityisalojen kääntäjät ja tarkastajat voivat myös tehdä virallisia käännöksiä kaupparekisteriotteista sekä yrityksiä koskevista asiakirjoista ja tiedoista, jotka on tarkoitus kirjata yritysrekisteriin, mille tahansa (yrityksen valitsemalle) EU:n viralliselle kielelle.

OFFI tarjoaa tulkkauspalveluja tuomioistuimissa, syyttäjänvirastoissa ja tutkintavirastoissa Budapestissa. Jos Budapestin ulkopuolella sijaitsevat tuomioistuimet, syyttäjänvirastot tai tutkintavirastot eivät kykene tarjoamaan tulkkauspalveluja ammattitaitoisen tulkin tai muun sopivan henkilön avulla, OFFIn on tarjottava tulkkauspalveluja myös kyseisissä elimissä.

Linkkejä ja yhteystiedot

Käännösten ja käännösten vahvistamisen kansallinen toimisto (OFFI)

Osoite: 1062 Budapest, Bajza utca 52.

Päivitetty viimeksi: 06/04/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.