Oikeudelliset kääntäjät ja oikeustulkit

Italia

Sisällön tuottaja:
Italia

Italiassa ei ole kääntäjiä tai tulkkeja koskevaa kansallista tietokantaa. Näin Italian oikeuslaitos voi vapaasti valita kääntäjät ja tulkit sopivaksi katsomallaan tavalla.

Päivitetty viimeksi: 24/02/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.