Oikeudelliset kääntäjät ja oikeustulkit

Latvia

Sisällön tuottaja:
Latvia

Latviassa ei ole tietokantaa kääntäjistä tai tulkeista.

Siviilioikeudellisissa menettelyissä tuomioistuin varmistaa, että asianosaisilla, jotka saavat asiassa valtion oikeusapua tai jotka on vapautettu oikeudenkäyntimaksuista, on oikeus tutustua asiakirja-aineistoon ja osallistua oikeudenkäyntiin tulkin avustuksella, jos he eivät osaa oikeudenkäyntikieltä.

Hallintomenettelyissä tuomioistuin huolehtii siitä, että asianosaiset – oikeushenkilöiden edustajia lukuun ottamatta – jotka eivät osaa menettelyn kieltä, voivat tutustua asiakirja-aineistoon ja osallistua menettelyyn tulkin avustuksella.

Tuomioistuin voi harkintansa mukaan järjestää tulkin myös oikeushenkilölle.

Rikosasioissa henkilöillä, joilla on oikeus puolustukseen, uhreilla ja heidän edustajillaan, todistajilla, asiantuntijoilla, tilintarkastajilla ja muilla, jotka on kutsuttu osallistumaan menettelyyn, on oikeus käyttää prosessin aikana kieltä, jota he osaavat, jos he eivät hallitse maan virallista kieltä, ja käyttää maksutta apunaan tulkkia, jonka menettelystä vastaava virkamies järjestää. Oikeudenkäyntiä edeltävässä menettelyssä tutkintatuomari tai tuomioistuin varmistaa tulkin osallistumisen asian käsittelyyn.

Päivitetty viimeksi: 30/03/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.