Oikeudelliset kääntäjät ja oikeustulkit

Liettua

Liettuassa ei ole kääntäjiä tai tulkkeja koskevaa tietokantaa.

Sisällön tuottaja:
Liettua

Kuinka löydän virallisen kääntäjän Liettuassa?

Oikeudenkäynneissä tuomioistuin hankkii kääntäjän/tulkin.

Muissa asioissa yksityisiä käännös- tai tulkkauspalveluja voi hakea seuraavista linkeistä:

Päivitetty viimeksi: 07/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.