Oikeudelliset kääntäjät ja oikeustulkit

Malta

Maltassa on nyt oikeusalan kääntäjien ja tulkkien tietokanta.

Sisällön tuottaja:
Malta

Rikosoikeudellisissa asioissa tuomarien ja tuomioistuinten henkilöstön saatavilla on luettelo tulkeista/kääntäjistä. Luetteloa pitää yllä rikostuomioistuimen kirjaamo. Luettelo on hiljattain lisätty verkossa saatavilla oleviin oikeuspalveluihin osana valmistautumista oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä annetun direktiivin voimaantuloon.

Jos rikosoikeudenkäynnin aikana tarvitaan tulkin tai kääntäjän palveluja, nimityksen tekee tuomari.  Tuomari voi nimittää tehtävään myös edellä mainitun luettelon ulkopuolelta kenet tahansa muun soveltuvaksi katsomansa henkilön. Näin nimitetyn henkilön nimi lisätään myöhemmin luetteloon. Lisätietoja asiasta antaa rikostuomioistuimen kirjaaja (Criminal Court Registrar, Courts of Justice, Valletta, Malta).

Siviilioikeudellisissa asioissa osapuolet voivat nimetä valitsemansa kääntäjän tai tulkin, jonka kustannuksista vastaa se osapuoli, joka tarvitsee näitä palveluja. Tuomioistuimen hallinto ei osallistu tähän prosessiin. Siviilituomioistuimet voivat kuitenkin käyttää rikostuomioistuinten käytössä olevaa luetteloa, joka on yleisön saatavilla verkossa, kuten edellä todetaan.

Maltan kääntäjien ja tulkkien luettelo sisältyy myös tuomioistuinten oikeudellisten asioiden hallintajärjestelmään (Legal Case Management, LECAM), joka on tarkoitettu yleensä yksinomaan tuomioistuinten henkilöstön ja oikeusalan ammattilaisten käyttöön. Yleisöllä on kuitenkin pääsy LECAM-järjestelmään siviilioikeudellisten asioiden osalta tuomioistuinten kirjaamoissa olevilla tietokoneilla.

Asiantuntijaluettelon päivittämisestä vastaavat tuomioistuimen virkailijat, joilla on valtuudet ylläpitää tietokantaa. Kunkin asiantuntijan tiedot on linkitetty niihin oikeustapauksiin, joissa hänet on nimetty tarjoamaan ammatillisia palvelujaan.

Päivitetty viimeksi: 29/09/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.