Tämän sivun alkukielistä versiota malta on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranskapuolaromania.
Swipe to change

Oikeudelliset kääntäjät ja oikeustulkit

Malta

Maltalla ei ole virallista tietokantaa oikeusalaan erikoistuneista kääntäjistä ja tulkeista.

Sisällön tuottaja:
Malta
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Rikosasioissa tuomioistuimen jäsenten ja henkilökunnan käytettävissä on luettelo tulkeista ja kääntäjistä. Luetteloa säilytetään ja pidetään yllä rikostuomioistuimen kirjaamossa (Criminal Court Registry). Luettelo sisällytettiin hiljattain tuomioistuinpalvelun verkkosivuille osoitteessa http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts. Näin valmisteltiin oikeudesta tulkkaukseen ja käännökseen rikosoikeudellisissa menettelyissä annetun direktiivin voimaansaattamista. Rauhantuomari nimittää tarvittaessa tulkin tai kääntäjän rikosoikeudenkäyntiä varten. Rauhantuomari voi myös nimetä tähän tehtävään sopivaksi katsomansa henkilön tulkki- ja kääntäjäluettelon ulkopuolelta. Tällä tavalla nimetyn henkilön nimi lisätään luetteloon. Lisätietoja saa rikostuomioistuimen kirjaajalta osoitteesta ‘The Criminal Court Registrar, Courts of Justice, Valletta, Malta’.

Siviiliasioissa asianosaiset voivat nimittää haluamansa kääntäjän tai tulkin, ja kustannuksista vastaa se osapuoli, joka tarvitsee kääntäjän tai tulkin palveluja. Tuomioistuimen hallinto ei puutu asiaan millään tavalla. Siviilituomioistuimet voivat kuitenkin käyttää edellä mainittua rikostuomioistuinten käytössä olevaa luetteloa, joka on myös yleisön saatavilla verkossa.

Maltan kääntäjä- ja tulkkiluettelo sisältyy myös tuomioistuinten sähköiseen oikeustapausten hallintajärjestelmään (Legal Case Management system, LECAM), joka on tavallisesti vain tuomioistuinten henkilökunnan ja oikeusalan ammattilaisten käytettävissä. Yleisöllä on kuitenkin mahdollisuus tutustua järjestelmässä säilytettäviin siviiliasioita koskeviin asiakirjoihin käyttämällä tuomioistuinten kirjaamojen tietokoneita.

Kääntäjä- ja tulkkiluetteloa voivat täydentää tuomioistuinten virkailijat, joilla on valtuudet tietokannan ylläpitoon. Erityisosaajien tiedot liitetään oikeustapaukseen, jonka yhteydessä heidän palvelujaan on tarvittu.

Päivitetty viimeksi: 04/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.