Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Oikeudelliset kääntäjät ja oikeustulkit

Alankomaat

Tällä sivulla on tietoa auktorisoitujen tulkkien ja kääntäjien rekisteröimisestä ja rekisteröinnin uusimisesta Alankomaissa.

Sisällön tuottaja:
Alankomaat
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Laki auktorisoiduista tulkeista ja kääntäjistä

Alankomaissa on annettu laki auktorisoiduista tulkeista ja kääntäjistä (Wet beëdigde tolken en vertalers, Wbtv). Siinä säädetään säännöistä ja määräyksistä, jotka koskevat puhetta toiselle kielelle tulkkaavia auktorisoituja tulkkeja ja kirjoitettua tekstiä toiselle kielelle kääntäviä auktorisoituja kääntäjiä.

Tulkkaus ja kääntäminen ovat vapaita ammatteja, eli periaatteessa kuka tahansa voi koulutuksesta tai taustasta riippumatta ryhtyä itsenäiseksi tulkiksi tai kääntäjäksi. Tätä varten ei tarvitse rekisteröityä auktorisoitujen tulkkien ja kääntäjien rekisteriin (Register beëdigde tolken en vertalers, Rbtv). Rbtv on Alankomaiden auktorisoitujen tulkkien ja kääntäjien tietokanta, jota hallinnoi auktorisoitujen tulkkien ja kääntäjien liitto (Bureau beëdigde tolken en vertalers). Auktorisoitujen tulkkien ja kääntäjien on rekisteröidyttävä Rbtv-tietokantaan.

Millaisia tietoja Alankomaiden kääntäjärekisteristä on saatavissa?

Auktorisoitujen tulkkien ja kääntäjien rekisterissä on edellä mainitun lain 2 §:n mukaisesti seuraavat tiedot kaikista siihen rekisteröidyistä tulkeista tai kääntäjistä:

  1. henkilötiedot
  2. onko asianomainen henkilö tulkki vai kääntäjä
  3. kyseisen tulkin tai kääntäjän työssään käyttämät lähde- tai kohdekielet ja
  4. muut erityistaidot, jotka tulkki tai kääntäjä on halunnut sisällyttää rekisteriin.

Mikä taho vastaa kääntäjärekisteristä?

Rekisteristä vastaa viime kädessä oikeus- ja turvallisuusministeri. Valtuus päättää rekisteriin ottamisesta on kuitenkin auktorisoitujen tulkkien ja kääntäjien liitolla.

Onko Alankomaiden kääntäjärekisterin käyttö ilmaista?

Kyllä, käyttö on maksutonta.

Kuinka löydän oikeudellisen kääntäjän Alankomaissa?

Tietokannassa voi tehdä hakuja sukunimellä tai kielipar(e)illa.

Linkkejä

Auktorisoitujen tulkkien ja kääntäjien liitto

Auktorisoitujen tulkkien ja kääntäjien rekisteri

Päivitetty viimeksi: 29/09/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.