Oikeudelliset kääntäjät ja oikeustulkit

Alankomaat

Tällä sivulla on tietoa auktorisoitujen tulkkien ja kääntäjien rekisteröimisestä ja rekisteröinnin uusimisesta Alankomaissa.

Sisällön tuottaja:
Alankomaat

Laki auktorisoiduista tulkeista ja kääntäjistä

Alankomaissa sovelletaan auktorisoiduista tulkeista ja kääntäjistä annettua lakia (Wet beëdigde tolken en vertalers, Wbtv). Siinä säädetään säännöistä ja määräyksistä, jotka koskevat puhetta toiselle kielelle tulkkaavia auktorisoituja tulkkeja ja kirjoitettua tekstiä toiselle kielelle kääntäviä auktorisoituja kääntäjiä.

Tulkkaus ja kääntäminen ovat vapaita ammatteja, eli periaatteessa kuka tahansa voi koulutuksesta tai taustasta riippumatta ryhtyä itsenäiseksi tulkiksi tai kääntäjäksi. Tätä varten ei tarvitse rekisteröityä auktorisoitujen tulkkien ja kääntäjien rekisteriin (Register beëdigde tolken en vertalers, Rbtv). Rbtv on Alankomaiden auktorisoitujen tulkkien ja kääntäjien tietokanta, jota hallinnoi auktorisoitujen tulkkien ja kääntäjien liitto (Bureau beëdigde tolken en vertalers). Auktorisoituina tulkkeina ja kääntäjinä työskentelevien on rekisteröidyttävä Rbtv-tietokantaan. Rekisteröityminen edellyttää tiettyjen ehtojen täyttymistä. Lisätietoja on auktorisoitujen tulkkien ja kääntäjien liiton (Bureau beëdigde tolken en vertalers) verkkosivustolla.

Millaisia tietoja Alankomaiden kääntäjärekisteristä on saatavissa?

Auktorisoitujen tulkkien ja kääntäjien rekisterissä on edellä mainitun lain 2 §:n mukaisesti seuraavat tiedot kaikista siihen rekisteröidyistä tulkeista tai kääntäjistä:

  1. henkilötiedot
  2. onko asianomainen henkilö tulkki vai kääntäjä
  3. kyseisen tulkin tai kääntäjän työssään käyttämät lähde- tai kohdekielet ja
  4. muut erityistaidot, jotka tulkki tai kääntäjä on halunnut sisällyttää rekisteriin.

Mikä taho vastaa kääntäjärekisteristä?

Rekisteristä vastaa viime kädessä oikeus- ja turvallisuusministeri, mutta sitä hallinnoi auktorisoitujen tulkkien ja kääntäjien liitto.

Onko Alankomaiden kääntäjärekisterin käyttö maksutonta?

Ei, rekisteröitymisestä auktorisoitujen tulkkien ja kääntäjien rekisteriin peritään maksu. Lisätietoja on auktorisoitujen tulkkien ja kääntäjien liiton (Bureau beëdigde tolken en vertalers) verkkosivustolla.

Kuinka löydän oikeudellisen kääntäjän Alankomaissa?

Tietokannassa voi tehdä hakuja sukunimellä tai kielipar(e)illa.

Linkkejä

Auktorisoitujen tulkkien ja kääntäjien liitto

Auktorisoitujen tulkkien ja kääntäjien rekisteri

Päivitetty viimeksi: 16/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.