Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Oikeudelliset kääntäjät ja oikeustulkit

Pohjois-Irlanti

Tässä jaksossa annetaan tietoja siitä, miten Pohjois-Irlannissa voi löytää virallisen kääntäjän tai tulkin.

Sisällön tuottaja:
Pohjois-Irlanti

Pohjois-Irlannissa ei ole tällä hetkellä keskitettyä tietokantaa kääntäjistä ja tulkeista. Saatavilla on kuitenkin useita rekistereitä ja luetteloja, joista voit etsiä tarvitsemaasi palvelua:

Linkkejä

Julkishallinnon tulkkien kansallinen rekisteri

Poliisi- ja oikeustulkkausta tekevien tulkkien liitto

Kääntäjien ja tulkkien liitto

Päivitetty viimeksi: 16/01/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.