Oikeudelliset kääntäjät ja oikeustulkit

Romania

Tällä sivulla kerrotaan, miten voit löytää Romaniassa oikeudellisen kääntäjän tai tulkin.

Sisällön tuottaja:
Romania

Kuinka löydän oikeudellisen kääntäjän tai tulkin Romaniassa

Romanian kääntäjätietokannan omistaa ja sitä ylläpitää Romanian oikeusministeriö. Tietokanta sisältää tietoa Romanian oikeusministeriön auktorisoimista kääntäjistä ja tulkeista.

Auktorisoidut kääntäjät ja tulkit tarjoavat käännös- ja tulkkauspalveluja seuraaville tahoille niiden pyynnöstä:

 • ylin tuomarineuvosto
 • oikeusministeriö
 • syyttämisestä vastaava ministeriö (Ministerul Public)
 • kansallinen korruptiontorjuntaosasto
 • rikostutkinnasta vastaavat viranomaiset
 • tuomioistuimet
 • notaarit
 • asianajajat
 • oikeuden toimeenpanijat.

Laissa nro 178/1997 säädetään rikostutkinnasta vastaaville viranomaisille, tuomioistuimille, notaareille, asianajajille sekä oikeusministeriölle palveluja tarjoavien kääntäjien ja tulkkien auktorisoinnista ja palkkioista.

Kääntäjätietokanta sisältää tietoja vuodesta 2002 alkaen.

Onko Romanian kääntäjiä koskevan tietokannan käyttö ilmaista?

Yleisö saa tietokannasta seuraavia tietoja ilmaiseksi:

 • kääntäjän tai tulkin nimi
 • kieli tai kielet, joiden osalta kääntäjä ja tulkki on auktorisoitu
 • auktorisointinumero.

Tietokanta sisältää myös seuraavia tietoja, jotka eivät ole yleisön saatavissa:

 • kääntäjän/tulkin henkilöllisyystodistuksen numero
 • puhelinnumero
 • postiosoite.

Kuinka oikeudellisia kääntäjiä koskevia hakuja tehdään Romaniassa?

Tietokannasta voi tehdä hakuja seuraavilla hakukriteereillä:

 1. kääntäjän tai tulkin nimi
 2. asiaankuuluvan muutoksenhakutuomioistuimen nimi. (Kukin muutoksenhakutuomioistuin on nimetty sen kaupungin mukaan, jossa se sijaitsee. Koska Romaniassa on 15 muutoksenhakutuomioistuinta, joista kukin on alueellisesti toimivaltainen tiettyyn kansalliseen hallintoalueeseen liittyvissä asioissa, tällä hakukriteerillä voidaan käytännössä löytää kaikki kääntäjät tietyn tuomioistuimen alueellisen toimivallan piiriin kuuluvalta maantieteelliseltä ja hallinnolliselta alueelta.)
 3. kieliparit (Kieliparissa toinen kieli on vieras kieli, toinen romania.)
 4. auktorisointinumero
 5. auktorisoinnin päättymispäivämäärä (Tämä haku voidaan tehdä kirjoittamalla hakukenttään "Ordin" (suomeksi "määräys"). Sillä tarkoitetaan oikeusministerin antamaa normatiivista säädöstä, jolla kumotaan tai perutaan kääntäjän auktorisointi.)
Päivitetty viimeksi: 22/10/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.