Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Tłumacze pisemni/ustni

Skotlanti

Sisällön tuottaja:
Skotlanti

Obecnie w Szkocji nie istnieje centralna baza tłumaczy. Jednak tłumaczy można wyszukać w kilku zdecentralizowanych rejestrach i wykazach, między innymi w:

Jeżeli potrzebna jest pomoc prawna w zakresie tłumaczenia ustnego lub pisemnego, zaleca się korzystanie z rejestru Szkockiej Rady ds. Pomocy Prawnej.

Powiązane strony

Szkocka Rada ds. Pomocy Prawnejkrajowy rejestr tłumaczy ustnych na potrzeby służby publicznej, stowarzyszenie tłumaczy ustnych pracujących na zlecenie sądów i policji, instytut tłumaczeń pisemnych i ustnych.

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.