Oikeudelliset kääntäjät ja oikeustulkit

Slovakia

Tässä osiossa esitetään lyhyt yleiskatsaus Slovakian kääntäjä- ja tulkkirekisteriin.

Sisällön tuottaja:
Slovakia

Mitkä tiedot Slovakian kääntäjä- ja tulkkirekisteri sisältää?

Slovakian oikeusministeriön ylläpitämässä asiantuntijoiden, tulkkien ja kääntäjien rekisterissä on omissa osioissaan tiedot 1 341 kääntäjästä ja 1 240 tulkista, jotka asiantuntijoista, tulkeista ja kääntäjistä sekä tiettyjen lakien muuttamisesta annetun lain 382/2004 nojalla on valtuutettu suorittamaan tulkkaus- tai kääntämistehtäviä ja jotka on tai oli sisällytetty asiantuntija-, tulkki- ja kääntäjärekisteriin.

Rekisteri sisältää erillisen osion tulkkien rekisteröintiä varten ja erillisen osion kääntäjien rekisteröintiä varten. Tietokanta on käytettävissä vain slovakin kielellä.

Kullakin rekisterissä olevalla tulkilla ja kääntäjällä on kulloisellakin alalla ja työkieltensä mukaan oikeus käyttää suullisessa tulkkauksessa tai kirjallisessa käännöksessä Slovakian oikeusministeriön myöntämiä tunnuksia eli tulkin/kääntäjän todistusta ja tulkin/kääntäjän virallista leimaa.

Onko tulkki- ja kääntäjärekisterin käyttö maksutonta?

Rekisterin tietoja kääntäjistä ja tulkeista voi käyttää ja hakea maksutta.

Kuinka löydän tulkin tai kääntäjän Slovakiassa?

Tietoihin pääsee Slovakian oikeusministeriön verkkosivustolla kohdasta rekisterit valitsemalla vaihtoehdoksi kääntäjät tai tulkit.

Sivulta voi hakea kääntäjien ja tulkkien yhteystietoja (tai tarpeen mukaan muita tietoja). Yksittäisiä kääntäjiä ja tulkkeja voi etsiä rekisterinumeron, kielen, etu- ja sukunimen, kunnan, piirin, alueen tai näiden yhdistelmän perusteella. Kun hakutulosten luettelosta valitaan yksittäinen henkilö, näkyviin tulevat yksityiskohtaiset tiedot, kuten yhteystiedot, tulkkauksen tai kääntämisen harjoittamiseen oikeuttavan luvan laajuus sekä päivämäärä, jona lupa on annettu (ja tapauksen mukaan lakannut olemasta voimassa), kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana toiminnan harjoittamiseen liittyen määrätyt seuraamukset ja toimintakiellon tapauksessa myös kiellon kesto, tiedot toiminnan tilapäisestä lopettamisesta (ml. oikeusperusta, alkamispäivä ja päättymispäivä), tiedot keskeytyksestä toiminnassa (ml. keskeytyksen alkamis- ja päättymispäivä), rekisterinumero sekä tiedot voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta.

Linkkejä

Tulkkirekisteri

Kääntäjärekisteri

Slovakian oikeusministeriö

Päivitetty viimeksi: 27/10/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.