Tämän sivun alkukielistä versiota espanja on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Oikeudelliset kääntäjät ja oikeustulkit

Espanja

Tässä portaalin osassa olevien tietojen avulla voi löytää virallisen tulkin tai kääntäjän Espanjassa.

Sisällön tuottaja:
Espanja
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Kuinka löydän oikeudellisen kääntäjän tai tulkin Espanjassa?

Espanjassa ei ole kattavaa oikeudellisia kääntäjiä ja tulkkeja koskevaa sääntelyä.

Oikeuslaitoslain (Ley Orgánica del Poder Judicial) 231 §:n 5 momentissa säädetään, että suullisissa menettelyissä tuomari tai tuomioistuin voi antaa tulkin tehtävät kenelle tahansa kieltä osaavalle, joka ensin antaa valan tai vakuutuksen kielitaidostaan.

Rikosprosessilain (Ley de Enjuiciamiento Criminal) 440 §:ssä säädetään oikeudesta tulkin apuun, ja sen 441 §:ssä mainitaan erityisesti, että tulkki valitaan tulkin tutkinnon suorittaneista, jos paikkakunnalla on sellaisia. Jos heitä ei ole, tulkiksi nimetään kyseistä kieltä hyvin taitava, tai jos heitäkään ei ole, kuka tahansa kieltä osaava.

Rikosprosessilain 762 §:n 8 momentissa säädetään, että jos syytetyt tai todistajat eivät puhu tai ymmärrä espanjan kieltä, toimitaan 398, 440 ja 441 §:n säännösten mukaisesti eikä nimetyltä tulkilta edellytetä virallista tutkintoa.

Kun kyse on siviili- ja rikosoikeudellisista asioista, joihin sisältyy maksuton oikeusapu, oikeusministeriö (tai oikeusasioissa toimivaltainen autonominen alue) maksaa kääntäjän tai tulkin palkkion. Siviilioikeudellisissa menettelyissä, joihin ei liity maksutonta oikeusapua, osapuoli maksaa itse kääntäjän tai tulkin palkkion. Tulkki tai kääntäjä osallistuu myös tiettyihin hallinnollisiin menettelyihin, joita ovat esimerkiksi turvapaikkahakemukset.

Ulkoministeriö myöntää tutkinnon läpäisseille valantehneen kielenkääntäjän tai tulkin nimityksen. Valantehneillä kääntäjillä on oikeus tehdä virallisia käännöksiä.

Onko kääntäjiä koskevan tietokannan käyttö Espanjassa maksutonta?

Espanjassa ei ole tietokantaa, jossa olisi tietoa kääntäjistä ja tulkeista.

Kuinka löydän oikeudellisen kääntäjän tai tulkin Espanjassa?

Ulkoasiain- ja kehitysyhteistyöministeriö julkaisee yleensä luettelon henkilöistä, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti valantehneen tulkin kokeet.

Listalle pääsee maksutta. Listalta löytyvät aakkosjärjestyksessä kielet ja kyseisissä kielissä virallisia käännöksiä tekevät kääntäjät.

Linkkejä

VALANTEHNEIDEN KÄÄNTÄJIEN LUETTELO

Päivitetty viimeksi: 11/03/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.