Oikeudelliset kääntäjät ja oikeustulkit

Espanja

Tässä portaalin osassa olevien tietojen avulla voi löytää oikeudellisen kääntäjän tai tulkin Espanjassa.

Sisällön tuottaja:
Espanja

Kuinka löydän oikeudellisen kääntäjän tai tulkin Espanjassa?

I. Tulkit ja kääntäjät oikeushallinnon alalla:

Oikeushallinnon alalla valantehneitä tulkkeja ja kääntäjiä koskevat säännöt Espanjassa ovat lyhyesti seuraavat:

Oikeuslaitoksesta annetun lain (Ley Orgánica del Poder Judicial) 231 §:n 5 momentissa säädetään, että tulkin toimiminen suullisessa menettelyssä tai viittomakielellä tapahtuu sovellettavien prosessioikeuden säännösten mukaisesti.

Rikosprosessilain (Ley de Enjuiciamiento Criminal) 440 §:ssä säädetään oikeudesta tulkin apuun, ja sen 441 §:ssä mainitaan erityisesti, että tulkki valitaan tulkin tutkinnon suorittaneista, jos paikkakunnalla on sellaisia. Jos heitä ei ole, tulkiksi nimetään kyseistä kieltä hyvin taitava, tai jos heitäkään ei ole, kuka tahansa kieltä osaava.

Rikosprosessilain 762 §:n 8 momentissa taasen säädetään, että jos syytetyt tai todistajat eivät puhu tai ymmärrä espanjan kieltä, toimitaan 398, 440 ja 441 §:n säännösten mukaisesti eikä nimetyltä tulkilta edellytetä virallista tutkintoa.

Myös uhrien asemasta 27. huhtikuuta 2015 annetun lain 4/2015 (Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del delito) 9 §:ssä tunnustetaan oikeus käännöksiin ja tulkkaukseen.

Kun kyse on siviili- ja rikosoikeudellisista asioista, joihin sisältyy maksuton oikeusapu, oikeusministeriö (tai oikeusasioissa toimivaltainen autonominen alue) maksaa kääntäjän tai tulkin palkkion. Siviilioikeudellisissa menettelyissä, joihin ei liity maksutonta oikeusapua, osapuoli maksaa itse kääntäjän tai tulkin palkkion. Tulkki tai kääntäjä osallistuu myös tiettyihin hallinnollisiin menettelyihin, joita ovat esimerkiksi turvapaikkahakemukset.

II. Valantehneet tulkit ja kääntäjät:

Ulkoministeriö myöntää tutkinnon läpäisseille valantehneen kielenkääntäjän tai tulkin nimityksen. Valantehneillä kääntäjillä on oikeus tehdä virallisia käännöksiä.

Onko kääntäjiä koskevan tietokannan käyttö Espanjassa maksutonta?

Espanjassa ei ole tietokantaa, jossa olisi tietoa kääntäjistä ja tulkeista.

Kuinka löydän oikeudellisen kääntäjän tai tulkin Espanjassa?

Ulkoasiain- ja kehitysyhteistyöministeriö julkaisee yleensä luettelon henkilöistä, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti valantehneen tulkin kokeet.

Luetteloon pääsee maksutta. Luettelosta löytyvät aakkosjärjestyksessä kielet ja kyseisissä kielissä virallisia käännöksiä tekevät kääntäjät.

Päivitetty viimeksi: 26/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.