Oikeudelliset kääntäjät ja oikeustulkit

Ruotsi

Tässä osiossa annetaan opastusta oikeudellisen kääntäjän tai tulkin etsimiseen Ruotsissa.

Sisällön tuottaja:
Ruotsi

Millaisia tietoja Ruotsin tulkkeja ja kääntäjiä koskevasta tietokannasta on saatavissa?

Tietokannan Ruotsin tulkeista ja kääntäjistä omistaa ja sitä pitää yllä kamarikollegio (Kammarkollegiet).

Tietokannassa on luettelo virallisista tulkeista ja kääntäjistä, joilla on auktorisointi ruotsin kielestä tai ruotsin kielelle tulkkaamiseen tai kääntämiseen. Yksi ja sama henkilö voi tulkata ja kääntää useammasta kielestä. Auktorisoidulla tulkilla voi olla auktorisointi myös jollekin erikoisalalle, esimerkiksi oikeustulkkina ja/tai lääketieteen alan tulkkina toimimiseen.

Onko Ruotsin tulkki- ja kääntäjätietokannan käyttö ilmaista?

Ruotsin tulkki- ja kääntäjätietokannan käyttö on ilmaista.

Kuinka oikeudellisia tulkkeja ja kääntäjiä koskevia hakuja tehdään Ruotsissa?

Tulkkeja voi hakea kielen, erikoisalan, läänin tai sukunimen perusteella. Kääntäjiä voi hakea kielen, läänin, sukunimen tai kääntäjän numeron perusteella.

Päivitetty viimeksi: 01/09/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.