Sudski tumači

Austrija

Ova stranica sadržava informacije o tome kako pronaći sudske tumače u Austriji.

Sadržaj omogućio
Austrija

Kako pronaći sudskog tumača u Austriji?

Austrijsko Savezno ministarstvo pravosuđa vodi popis sudskih tumača (Gerichstdolmetscherliste) koji ispunjavaju određene pravne uvjete (kao što je posjedovanje odgovarajućeg specijaliziranog znanja) te su položili prisegu pred sudom i dobili njegovo odobrenje.

On je objavljen na internetskoj stranici JustizOnline, digitalnoj informacijskoj službi austrijskog pravosudnog sustava (justizonline.gv.at). Ciljano traženje sudskih tumača moguće je na temelju utvrđenih kriterija. Je li pristup bazi podataka o sudskim tumačima besplatan?

Internetske stranice JustizOnline besplatno su dostupne građanima.

Kako pronaći sudskog prevoditelja u Austriji?

Na stranicama JustizOnline sudski tumači mogu se pronaći odabirom sljedećih kriterija pretraživanja:

  • jezika
  • pokrajine
  • te sudskog okruga.

Pretraživanje cijelog teksta omogućuje ciljano pretraživanje popisa, npr. na temelju specijalizacija koje su naveli sudski tumači

Je li pristup bazi podataka o prevoditeljima besplatan?

Internetske stranice besplatno su dostupne građanima.

Druge poveznice

Popis prevoditelja i sudskih tumača

Pretraživanje sudskih tumača (justizonline.gv.at)

Posljednji put ažurirano: 08/09/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.