Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Tradutturi/Interpreti legali

Belgija

Hawnhekk għandek issib tagħrif dwar kif tifttex għal interpretu jew għal traduttur li jista’ jintuża b’rabta ma’ proċedura legali, jekk ikun meħtieġ permezz ta’ sit uffiċjali.

Sadržaj omogućio
Belgija

Kif issib traduttur fil-Belġju ?

Fil-preżent, m’hemmx bażi tad-dejta uffiċjali ċentralizzat tal-interpreti u t-tradutturi fil-Belġju. Madankollu jeżistu listi ta’ tradutturi aġġornati mir-reġistraturi tad-diversi tribunali .

Links relatati

Servizz Pubbliku Federali tal-Ġustizzja

L-aħħar aġġornament: 27/04/2015

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.