Sudski tumači

Belgija

Ovdje možete pronaći informacije o tome kako putem službene internetske stranice pronaći tumača za sudski postupak ili prevoditelja, ako je to potrebno.

Sadržaj omogućio
Belgija

Kako mogu pronaći prevoditelja u Belgiji?

U Belgiji trenutačno postoje dvije središnje službene baze podataka, jedna za sudske vještake, a druga za prevoditelje, tumače i prevoditelje tumače.

One su uspostavljene na temelju Zakona od 10. travnja 2014.

Njihova su službena imena:

  • Nacionalni registar sudskih vještaka (Registre national des experts judiciaires)
  • Nacionalni registar prevoditelja, tumača i prevoditelja tumača (Registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes).

Zakon je stupio na snagu 1. prosinca 2016.

Ti su registri dostupni sudovima od 15. lipnja 2017. To znači da sudski registri i ured državnog odvjetnika više ne vode popise sudskih vještaka ili prevoditelja/tumača.

U sljedećoj će fazi i policija imati pristup tim registrima.

U konačnici će svi imati pravo besplatnog pregleda registara na internetskoj stranici Savezne javne službe za pravosuđe (Service public fédéral Justice).

Druge poveznice

Nacionalni registri prevoditelja/tumača i sudskih vještaka

Posljednji put ažurirano: 03/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.