Izvorna jezična inačica ove stranice bugarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Soudní překladatelé a tlumočníci

Bugarska

V Bulharsku neexistuje databáze překladatelů a tlumočníků.

Sadržaj omogućio
Bugarska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

V současné době není zavedena žádná elektronická databáze soudních tlumočníků. Tlumočníci se nicméně mohou účastnit soudních řízení coby soudní znalci. Postavení soudních znalců se řídí nařízením č. 1 ze dne 16. ledna 2008 o zápisu, kvalifikaci a odměňování soudních znalců (vydaným Nejvyšší soudní radou a vyhlášeným jako SG 11/5, únor 2008) U každého soudu je veden seznam osob, které se mohou účastnit soudních řízení coby soudní znalci (včetně překladatelů a tlumočníků).

Návrhy na zápis odborníků (včetně překladatelů a tlumočníků) do těchto seznamů soudních znalců mohou podávat:

  • ministerstva
  • útvary
  • orgány
  • města a obce
  • profesní a jiné organizace a
  • vědecké instituce.

Návrhy mohou být zasílány předsedovi příslušného obecného nebo správního soudu.

Poslední aktualizace: 09/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.