Izvorna jezična inačica ove stranice bugarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Tradutturi/Interpreti legali

Bugarska

Il-Bulgarija m'għandhiex bażi ta' data ta' tradutturi u interpreti.

Sadržaj omogućio
Bugarska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Attwalment, m'hemm stabbilita l-ebda bażi ta' data elettronika ta' interpreti ġudizzjarji. Madankollu, l-interpreti jistgħu jipparteċipaw fi proċedimenti tal-qorti bħala esperti. L-istatus tal-esperti huwa stabbilit fir-Regolament Nru 1 tas-16 ta' Jannar 2008 dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Kwalifika u r-Rimunerazzjoni ta' Esperti (maħruġ ill-Kunsill Ġudizzjarju Suprem, Prom. SG 11/5 Frar 2008). F'kull qorti, hemm lista tal-persuni li jistgħu jipparteċipaw bħala esperti fil-proċedimenti tal-qorti (inklużi tradutturi u interpreti).

Il-proposti għall-inklużjoni ta' speċjalisti (inklużi tradutturi u interpreti) fuq il-listi tal-esperti jistgħu jsiru minn:

  • Ministeri
  • Dipartimenti
  • Istituzzjonijiet
  • Muniċipalitajiet
  • Organizzazzjonijiet professjonali u oħrajn, u
  • Istituzzjonijiet xjentifiċi.

Huma jistgħu jiġu indirizzati lill-president tal-qorti distrettwali jew amministrattiva rilevanti.

L-aħħar aġġornament: 09/03/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.