Izvorna jezična inačica ove stranice bugarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Juridisch vertalers/tolken

Bugarska

Bulgarije beschikt niet over een database van vertalers en tolken.

Sadržaj omogućio
Bugarska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Er is nog geen elektronische database van gerechtstolken. Tolken kunnen echter voor de rechter als deskundige optreden. De rechtspositie van de deskundigen is geregeld in beschikking nr.1 van 16 januari 2008 van de hoge raad voor de magistratuur, betreffende de registratie, kwalificatie en vergoeding van deskundigen (staatsblad nr. 11 van 5.2.2008). Elke rechtbank beschikt over een lijst van personen (ook vertalers en tolken) die in rechte als deskundige kunnen optreden.

Specialisten (met name vertalers en tolken) kunnen op voorstel van de volgende instanties op de lijst worden geplaatst:

  • ministeries
  • departementen
  • instellingen
  • gemeenten
  • beroeps- en andere organisaties
  • wetenschappelijke instellingen.

Het voorstel kan worden gericht aan de voorzitter van de arrondissementsrechtbank of van de bestuursrechtbank.

Laatste update: 09/03/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.