Sudski tumači

Bugarska

Bugarska nema bazu podataka prevoditelja ni tumača.

Sadržaj omogućio
Bugarska

Trenutačno ne postoji elektronička baza podataka sudskih tumača.

U skladu§ s člankom 6. stavkom 4. Završnih odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku izmijenjen je članak 403. Zakona o pravosudnom sustavu kako bi se dodao novi stavak 2. kojim je predviđeno da ministar pravosuđa, uz suglasnost Vrhovnog sudbenog vijeća, donosi pravilnik kojim su utvrđeni: postupci i rokovi za prijedloge za uvrštavanje na popis i izmjene popisa stručnjaka koji su certificirani kao tumači; uvjeti koje je potrebno ispuniti te uvjeti i postupak za određivanje njihove naknade. Uredba br. N-1 od 16. svibnja 2014. o sudskim tumačima (SG br. 43 od 23. svibnja 2014.) donesena je na temelju te zakonske ovlasti. Svaki pokrajinski ili upravni sud i Specijalizirani kazneni sud imaju registar stručnjaka koji su certificirani kao sudski tumači. Prijedloge za uvrštavanje na popise sudskih tumača mogu podnijeti ministarstva, agencije, institucije, općine, stručne i druge organizacije te akademski instituti, kao i budući sudski tumači. Prijedlozi za uvrštavanje na popise podnose se predsjedniku nadležnog pokrajinskog ili upravnog suda ili predsjedniku Specijaliziranog kaznenog suda.

Pitanja pravnog priznavanja i prijevoda dokumenata uređena su Pravilnikom o pravnom priznavanju, potvrđivanju i prevođenju dokumenata i drugih tekstova, donesenim Uredbom Vijeća ministara br. 184 iz 1958.

Vrhovni upravni sud stavio je izvan snage Uredbu br. 1 od 16. siječnja 2008. o upisu, kvalifikacijama i naknadama vještaka. Pripremljen je novi pravilnik, a nacrt za javno savjetovanje objavljen je na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa u skladu s člankom 26. stavkom 2. Zakona o zakonodavnim instrumentima. Nacrt je poslan na odobrenje Vrhovnom sudbenom vijeću i Ministarstvu unutarnjih poslova.

Posljednji put ažurirano: 08/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.