Sudski tumači

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

Ovjereni prijevodi na Cipru od 1. srpnja 2019. podliježu pravilima utvrđenima u Zakonu 45(I)/2019 o registraciji i reguliranju usluga koje pružaju sudski tumači.

U skladu s tim zakonom svako privatno ili javno tijelo koje zahtijeva ovjereni prijevod trebalo bi se izravno obratiti sudskim tumačima upisanima u Registar sudskih tumača Vijeća sudskih tumača.

Zakonom se «ovjereni prijevod» definira kao valjani i točan prijevod pisanog teksta ili dokumenta sa stranog jezika na grčki ili turski i obratno, ili s grčkog na turski i obratno, koji je propisno ovjeren i na kojem se nalazi javni pečat Republike Cipra.

Sudski tumači prevode isprave namijenjene službenoj javnoj uporabi na Cipru ili u inozemstvu, kao što su potvrde o obrazovanju, vjenčani listovi, rodni listovi, smrtni listovi, potvrde iz kaznene evidencije, putovnice, osobne iskaznice, bankovni računi, vlasnički listovi, korporativni dokumenti, liječnički nalazi i pravni dokumenti.

Obuhvaćeni jezici: arapski, armenski, bosanski, bugarski, kineski, hrvatski, češki, danski, nizozemski, engleski, estonski, francuski, njemački, gruzijski, talijanski, latvijski, litavski, makedonski, norveški, perzijski, poljski, rumunjski, ruski, srpski, slovački, španjolski, švedski, turski i ukrajinski na grčki i obratno.

DOKUMENTI PODNESENI NA PRIJEVOD

  1. Svi dokumenti podneseni na prijevod moraju biti vjerodostojni i propisno legalizirani apostilom ili pečatom ministarstva vanjskih poslova (diplomatska potvrda). Dokumenti se moraju legalizirati prije nego što se prevedu. Kad je riječ o državama članicama EU-a, Uredbom (EU) 2016/1191 predviđeno je da stranka koja podnosi dokument odlučuje o ovjeri apostilom. U biltenu Ministarstva pravosuđa i javnog reda navode se dodatne informacije o ovjeravanju dokumenata i navode se države koje su stranke Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava.
  2. Kad je riječ o dokumentima za koje nije potreban apostil, ali koji se moraju legalizirati diplomatskim pečatom, stranka koja podnosi dokument na prijevod treba se obratiti nadležnom odjelu svojeg ministarstva vanjskih poslova radi dodatnih informacija.
  3. Informacije o prijevodu svjedodžbi o završenom srednjoškolskom obrazovanju dostupne su ovdje.

Za dodatne informacije nazovite Ured za medije i informiranje na + 357 22801105 ili + 357 22801133 ili pošaljite e-poruku na sljedeću adresu: translations@pio.moi.gov.cy

Informacije o troškovima prijevoda dostupne su ovdje.

Zakon iz 2019. o registraciji i reguliranju usluga koje pružaju sudski tumači na Cipru dostupan je ovdje.

Informacije o Vijeću sudskih tumača dostupne su ovdje.

Posljednji put ažurirano: 11/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.