Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Češka

Η παρούσα ενότητα σας βοηθά να βρείτε νομομαθή διερμηνέα στην Τσεχική Δημοκρατία

Sadržaj omogućio
Češka

Τι δυνατότητες προσφέρει η βάση δεδομένων πραγματογνωμόνων και διερμηνέων στην Τσεχική Δημοκρατία;

Στην τσεχική βάση δεδομένων πραγματογνωμόνων και διερμηνέων μπορείτε να αναζητήσετε πρόσωπα που είναι καταχωρισμένα με την ιδιότητα του πραγματογνώμονα και του διερμηνέα – δηλ. πρόσωπα που έχουν την άδεια να ασκούν δραστηριότητα πραγματογνώμονα και διερμηνέα. Οι κατάλογοι πραγματογνωμόνων και διερμηνέων τους οποίους τηρεί κάθε πρωτοδικείο (περιφερειακό δικαστήριο) διαθέτουν ένα τμήμα πραγματογνωμόνων και ένα τμήμα διερμηνέων. Κάθε διερμηνέας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων και διερμηνέων έχει το δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης στη γλώσσα για την οποία έχει περιληφθεί στον κατάλογο.

Η τσεχική βάση δεδομένων πραγματογνωμόνων και διερμηνέων αποτελεί ιδιοκτησία του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Τσεχικής Δημοκρατίας, το οποίο είναι υπεύθυνο για την τήρηση της. Εντούτοις, υπεύθυνα για την ορθότητα των δεδομένων είναι τα αντίστοιχα πρωτοδικεία

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων εμπειρογνωμόνων και διερμηνέων στην Τσεχική Δημοκρατία;

Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων είναι δωρεάν.

Μέθοδος αναζήτησης νομομαθή διερμηνέα στην τσεχική βάση δεδομένων εμπειρογνωμόνων και διερμηνέων

Μέσω της παρεχόμενης μηχανής απλής αναζήτησης, μπορείτε να αναζητήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας (ή άλλα στοιχεία) εμπειρογνωμόνων και διερμηνέων επιγραμμικά. Η αναζήτηση διερμηνέα μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει των γλωσσών εργασίας του διερμηνέα, βάσει του πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ή με ονοματεπώνυμο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/06/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.