Traducători/Interpreți autorizați

Češka

Această pagină vă ajută să găsiți un interpret în domeniul juridic în Republica Cehă

Sadržaj omogućio
Češka

Ce informații oferă baza de date a experților și interpreților cehi?

În baza de date a experților și interpreților cehi puteți căuta persoanele înscrise pe lista experților și interpreților, adică persoanele care sunt autorizate să desfășoare activități de experți și de interpreți. Listele experților și interpreților întocmite de diversele instanțe regionale sunt împărțite într-o secțiune pentru experți și o secțiune pentru interpreți. Fiecare interpret care figurează pe lista experților și interpreților este autorizat să ofere servicii de interpretare și de traducere în limba pentru care este înscris pe listă.

Baza de date a experților și interpreților cehi este deținută și administrată de Ministerul Justiției din Republica Cehă. Cu toate acestea, instanțele regionale competente sunt răspunzătoare de corectitudinea datelor.

Este gratuit accesul la baza de date a experților și interpreților cehi?

Accesul la baza de date este gratuit.

Cum puteți căuta un interpret în domeniul juridic în baza de date a experților și interpreților cehi

Cu ajutorul motorului de căutare propus, care este ușor de utilizat, puteți căuta online datele de contact ale experților și interpreților (sau alte date cu privire la aceștia). Puteți căuta interpreții în funcție de limbile în care sunt autorizați să lucreze, de instanța regională în a cărei rază teritorială își au reședința sau după nume și prenume.

Ultima actualizare: 15/06/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.