Sudski tumači

Želite li razumjeti ili vas trebaju razumjeti tijekom saslušanja u drugoj državi članici ili trebate ovjereni prijevod ugovora ili drugog pravnog dokumenta, možda vam zatreba pravni prevoditelj.

Uvod

Porast mobilnosti i migracija unutar Europske unije prati i razmjeran porast broja raznovrsnih odnosa (bili oni trgovinski, pravni, akademski ili osobni) među građanima različitih nacionalnosti, kultura i jezika. Zbog toga dolazi do niza situacija u kojima su potrebne jezične usluge pismenog i usmenog prevođenja. Budući da je u mnogima od tih situacija potrebno sankcioniranje ili potvrda nadležnih tijela (često sudovi ili druge pravne institucije), uobičajeno je zahtijevati službene prijevode dokumenata originalno napisanih na drugom jeziku.

Svrha službenog prijevoda ovjera je činjenica iz zakonskog ili upravnog postupka/sudskog predmeta, priznavanje pravnih činjenica iz strane zemlje i primjena izvornog prava na strane državljane (međunarodno privatno pravo).

Usluge službenog prijevoda u državama članicama Europske unije različito su organizirane unutar vrlo različitih okvira struke (neujednačeni sustavi i prakse). Na primjer, u zemljama rimskog prava poput Španjolske ili Grčke struka zaprisegnutog prevoditelja podložna je različitim pravilima o pristupu te se izvodi u različitim radnim uvjetima s obzirom na propise, isplatu honorara ili ovjeru.

Što je pravni prevoditelj?

Prevoditelj proizvodi pisani dokument prevođenjem teksta s jednog jezika na drugi jezik. Pravni prevoditelj mora savladati osnovne pojmove i terminologiju ne samo prava, već i područja na koje se ono primjenjuje. Pravni prijevod u srcu je višejezične komunikacije jer pojedincima, trgovačkim društvima, pravnim i vladinim agencijama omogućuje komunikaciju između različitih jezika i kultura unutar i izvan državnih granica. Za pravni je prijevod potrebno poznavanje specijalističke terminologije i poznavanje jezičnih pravila koja se upotrebljavaju u povezanim dokumentima. Pravni prevoditelj, koji je dio pravnog tima i ima pristup pravnim stručnjacima, omogućit će vam potpuno razumijevanje svakog posebnog predmeta i potrebne pravne terminologije. Njegovo/njezino poznavanje pravnog sustava ili pravnih sustava te sudskih postupaka omogućit će pravnom prevoditelju da vam pomogne u pravnim radnjama.

Tražite li pravnog prevoditelja bit će vam vrlo važni standardi struke koji se odnose na jezične i prevoditeljske vještine te poznavanje sustava, postupaka, terminologije i jezičnih pravila koja se primjenjuju u pojedinim slučajevima.

Što je pravni usmeni prevoditelj?

Usmeni prevoditelj pruža usmenu jezičnu uslugu pri čemu upotrebljava različite načine prevođenja iz jednoga u drugi jezik (simultano, konsekutivno ili šaptano prevođenje). Pravni usmeni prevoditelji stručnjaci su koji rade prvenstveno s odvjetnicima na pravnim predmetima poput suđenja, iskaza, posredovanja, arbitraže, sastanaka s klijentom itd. Ti će vam stručnjaci pomoći u komunikaciji s drugim strankama kada budete sudjelovali u prekograničnim postupcima.

Sudski tumač

Sudski tumači ovlašteni su za prevođenje službenih isprava (vjenčanih listova, školskih svjedodžbi, sveučilišnih diploma, podnesaka sudovima, sudskih odluka, itd.) kao i za tumačenje na sudu (npr. prilikom davanja iskaza stranaka ili svjedoka), u policijskim postajama (prilikom intervjua, nakon uhićenja) ili pred upravnim tijelima (primjerice prilikom carinskih pregleda). Stalni sudski tumači ovlašteni su za stavljanje službenog pečata na svoje prijevode, čime ovjeravaju prijevod.

Sudski tumači obično trebaju posjedovati sveučilišnu diplomu na radnom jeziku/radnim jezicima i ovladati raznim vještinama pismenog i usmenog prevođenja, premda se zahtjevi razlikuju od jedne do druge države članice.

U većini država članica EU-a postoji sustav odabira i imenovanja sudskih tumača. Zaprisegnuti prevoditelj obično je kvalificiran za rad kao sudski tumač. U različitim zemljama upotrebljavaju se različiti nazivi za sudske tumače.

Kako mogu pronaći prevoditelje/tumače?

Pravnog prevoditelja ili tumača trenutačno je moguće pronaći pristupanjem nacionalnim bazama podataka prevoditelja i/ili tumača.  Međutim, takve baze podataka ne postoje u svim državama članicama. Na internetskim stranicama ministarstava pravosuđa ili viših regionalnih sudova ponekad postoji poveznica na službene ili poluslužbene registre kvalificiranih prevoditelja/tumača.

U kaznenim stvarima države članice obvezne su na temelju Direktive 2010/64/EU nastojati uspostaviti takav registar do 27. listopada 2013., krajnjeg roka za prenošenje Direktive u nacionalno pravo. U skladu s tom Direktivom, države članice moraju uspostaviti postupak ili mehanizam kojim bi se utvrdilo trebaju li osumnjičene ili optužene osobe pomoć tumača ili prevoditelja te moraju li osumnjičenicima ili optuženima osigurati tumačenje bez odgode. Potrebno je osigurati prijevod dokumenata nužnih za zaštitu ostvarivanja prava na obranu, a iznimno je moguće osigurati usmeni prijevod ili usmeni sažetak tih neophodnih dokumenata pod uvjetom da nije ugrožena pravičnost postupka. Države članice snose troškove tumačenja i prevođenja, neovisno o ishodu postupka.

Za više informacija o primjerice:

  • tijelu na čijim su internetskim stranicama relevantne nacionalne baze podataka,
  • pravilima za traženje pomoći prevoditelja i tumača,
  • geografskim područjima nadležnosti prevoditelja i tumača,
  • obuci/osposobljavanju prevoditelja i tumača,
  • troškovima,
  • sustavima osiguranja i postojanju postupaka podnošenja pritužbi,

odaberite jednu od zastava s desne strane.

Posljednji put ažurirano: 01/02/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.